Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 350: Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord

Holm, T.E., Clausen, K.K., Pedersen, C.L., Jacobsen, E.M. & Bregnballe, T. 2019. Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30x s. - Videnskabelig rapport nr. 350. http://dce2.au.dk/pub/SR350.pdf

Sammenfatning

Fuglebeskyttelsesområdet i Roskilde Fjord er med dets mange lavvandede områder et vigtigt rasteområde for knopsvaner, som i en længere periode over sommeren fælder deres svingfjer og derfor ikke kan flyve. Roskilde Fjord har, som mange andre fjorde og lavvandede kyster, oplevet en stadig stigning i mængden af kajakfærdsel over de seneste 10-15 år. Den øgede menneskelige færdsel på vandfladen medfører en potentiel konflikt med svanerne, der i fældeperioden har behov for uforstyrrede raste- og fourageringsområder.

For at få belyst denne problemstilling har Aarhus Universitet, i samarbejde med Orbicon og Nationalpark Skjoldungernes Land, i august 2019 udført en række forsøg der belyser, hvordan fældende knopsvaner reagerer på kajaksejlads i Roskilde Fjord. Forsøgene viste, at svanerne reagerede på kajakken på en afstand af 297 m og herefter svømmede 376 m på 8:40 minutter (gennemsnitstal). De kraftigste reaktioner blev observeret når kajakken havde direkte kurs mod svanerne og når kajakken var tættest på fuglene. Efter en forstyrrelse var der færre svaner der fouragerede og flere der rastede end før forstyrrelsen. Under forstyrrelserne steg svanernes energiforbrug med 34%.

Rapporten anbefaler at man undgår at sejle tættere end 300 m på fældende knopsvaner, eller alternativt sejler langsomt og i så stor en bue som muligt uden om fuglene, samt undgår at sejle direkte imod dem. Rapporten viser desuden hvor de fældende fugle ofte holder til og anbefaler at sejlerne især er opmærksomme på svanerne i disse områder.