Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 343: Ismåge optælling i Grønland 2019

Boertmann, D., Petersen, I.K., Nielsen, H.H. & Haase, E. 2019. Ivory gull survey in Greenland 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Scientific Report No. 343. http://dce2.au.dk/pub/SR343.pdf

Sammenfatning

Arbejdsgruppen CAFFs (Conservation of Arctic Flora and Fauna, under Arktisk Råd) havfuglegruppe foreslog i 2008, at alle de større ynglebestande af ismåge skulle optælles, som et led i forvaltningen af bestandene, som er truede af klimaændringerne. Denne fælles-arktiske optælling blev gennemført i 2019, og rapporten her beskriver resultaterne af den grønlandske del af arbejdet. I Grønland er bestanden af ismåger fordelt på to områder: Et nordligt mellem 79° og 83° N og et sydligt mellem 67° og 70° N. Begge områder blev undersøgt fra fly i juli og august. I alt 36 tidligere kendte ynglesteder blev besøgt og ved 16 af disse var der fugle. Der blev dertil fundet ni nye steder med ynglende ismåger. I alt blev der optalt 2028 fugle i de 25 ynglekolonier, af hvilke de 22 var i den nordlige område og de 3 i det sydlige. Bestanden i det nordlige område, ser ikke ud til at have ændret sig væsentligt siden den tidligere optælling i 2008/09. Det er mere vanskeligt at udtale sig om bestanden i det sydlige område, fordi kolonierne er meget vanskelige at lokalisere i de udstrakte nunatak-områder. Optællingen blev finansieret dels af forskningsprogrammet: Strategic Environmental Study Program for the North-eastern Greenland area (Grønlands Landsstyre) og dels af Dancea-programmet (Miljøstyrelsen i Danmark).