Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 332: Revision af Kvanefjeld REE, U og Zn-projekt

Hansen, V., Asmund, G. & Larsen, M.B. 2019. Audit of Kvanefjeld REEs, U and Zn project. Exploration activities 2007-2017. 29 August to 5 September 2017 by DCE and GINR Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report No. 332. http://dce2.au.dk/pub/SR332.pdf

Sammenfatning

Siden 2007 er der gennemført efterforskningsaktiviteter i Kvanefjeld-projektet om sjældne jordarter, U og Zn i Sydgrønland af Greenland Minerals and Energy Limited (GMEL). Dette er den første tilsynsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) over Kvanefjeld-projektet. Et hold bestående af Violeta Hansen og Gert Asmund fra DCE og Morten Birch Larsen fra GN førte tilsyn på Kvanefjeld-projektet fra 29. august til 5. september 2017.

GMEL’s hold på stedet bestod af Ib Laursen, Johannes Kyed og Pavia Rohde.

Holdet fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet (MR) var til stede de første tre dage på tilsynet. MR’s hold bestod af Najaaraq Demant-Poort (MR), Karen Schleiss (MR) og Jonas Petersen (Departementet for Råstoffer).

DCE og GN’s tilsynsaktiviteter:

 • Inspicere de hydrologiske målestationer på stedet og udarbejde specifikke anbefalinger til hydrologiske baseline-målinger (1).
 • Verifikation af on-site instrumenter så som håndholdt apparat til måling af gammadosis, E-Sampler, radon passive detectors. E-Sampleren er en slags nefelometer, som automatisk måler og lagrer real-time partikulære luftkoncentrationer efter princippet forward laser light scatter.  E-Sampleren har også indbygget en 47 mm filter-sampler. E-Sampleren har lavt flow (2,0 liter/minut (0,12 m3/h)). E-Sampleren har et fugtighedsstyret, opvarmet indløbsrør. TSP, PM10 and PM2,5 kan måles, afhængigt af indløb. En cyklon med afskæring for PM10 blev brugt.
 • Tilsyn med radioaktivt mærkede containere placeret i Narsaq. Gammadosismålinger på tilgængelige overflader af containere placeret ved GMEL’s kontor i Narsaq og mellem Narsaq og Kvanefjeld. Resultaterne af gammadosismålinger på tilgængelige overflader af containere er inkluderet i bilag A.
 • Tilsyn med GMEL’s arbejdslejre på Kvanefjeld og gammadosismålinger på overfladen af nogle af borehullerne fra efterforskningsaktiviteterne.
 • Miljøtilsyn på vand, jord, sediment, lav, muslinger, fisk og tang. Disse prøver blev transporteret til Danmark til analyse af baggrundsniveauer af radioaktive og ikke-radioaktive stoffer. Detaljeret information om indsamlede prøver kan findes i bilag B.
 • Analyse af fluor i alle vandprøver med undtagelse af fjordvand. Analyse af fluor blev udført med YSI Multilab udstyret med en ionselektiv fluoridelektrode. Resultaterne kan ses i bilag C.
 • Målingerne af fysisk-kemiske parametre af alle indsamlede vandprøver ved In Situ SmarTroll multimeter. Fysisk-kemisk vandparametre er inkluderet i bilag D.
 • XRF-analyse af faststofprøver såsom prøver af gråbjerg, bjerg fra tidligere Risø-efterforskningsaktiviteter samt på jord og sediment fra projektområdet.
 • Tage billeder til dokumentation af nuværende status for området.
 • Deltagelse i offentligt åbent hus-arrangement organiseret af MR den 30. august 2017.
 • Svar på spørgsmål modtaget på e-mail efter åbent hus-arrangementet i Narsaq. Svar er inkluderet i bilag F.
 • DCE and GN blev gjort opmærksom på en dæmning, som blev bygget i Narsaq-floden i 2010, af ejeren af gården i Narsaq-dalen.
 • Målinger af baggrundsgammaniveauer/(gammadosis μSv/h) i Narsaq by, mellem Narsaq og Kvanefjeld samt på Kvanefjeld blev udført med Survey Meter Colibri VLD (Very Low Dose). Gammadosisresultater er inkluderet i bilag E.