Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 332: Audit of Kvanefjeld REEs, U and Zn project

Hansen, V., Asmund, G. & Larsen, M.B. 2019. Audit of Kvanefjeld REEs, U and Zn project. Exploration activities 2007-2017. 29 August to 5 September 2017 by DCE and GINR Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report No. 332. http://dce2.au.dk/pub/SR332.pdf

Eqikkaaneq

Aatsitassarsiorfik Greenland Minerals and Energy Limited (GMEL)  aatsitassarsiorniarluni misissuinernik 2007-imiilli ingerlataqarpoq – suliniut Kalaallit Nunaata kujataani aatsitassanik qaqutigoortunik,
uran-italinnik (U) aammalu zink-imik piiaanissanik siunertaqarpoq. Una nalunaarusiaq DCE-kkormiut Pinngortitaleriffimmeersullu Kuannersuarni nakkutillillutik angalanerannit nalunaarusiaavoq siulleq.

Angalaqatigiit Violeta Hansen Danmarkimi Nationalt Center for Miljø og Energi-miit (DCE), Gert Asmund aamma DCE-mit kiisalu og Morten Birch Larsen Pinngortitaleriffimmeersoq Kuannersuarni 29. augustimiit 5.
september 2017 ilanngullugu avatangiisinik nakkutilliinernik suliaqarput.

Nakkutilliinerup ulluini pingasuni siullerni GMEL-kkut peqataatitaraat Ib Laursen, Johannes Kyed aamma Pavia Rohde. Avatangiisinut  Naalakksuisoqarfimmiit aallartitaapput Najaaraq Demant-Poort, Karen Schleisskiisalu Jonas Petersen (Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik).

DCE-meersut Pinngortitaleriffimmeersullu makku suliaraat:

Masammik uuttortaaviit misissorneqarnerat aammalu taamaattut  uuttortaatit tigussaasumik aallaavittut inissisimaffissaannik (uuttortakkat kisitsisinngorlugit) tunngassuteqartunik siunnersuineq (1).

Radiup qinngornerinut gamma-nut, E-Sampler-inut, radon-eqassutsimillu uuttortaatit tigummiinnartarissat pitsaassusiinik misissuinerit. E-samplers tassaapput silaannaap sunik akoqarnera takuniarlugu ttortaassutit ilaat. Uuttortaatip atortorissaarusersorneqarnera peqqutaalluni pujoralaat silaannarmiittut suuneri aammalu mikinerpaamik sannaasa, tassa pujaralaap pineqartup partikel-iisa angissusiat tikillugu uuttuisinnaapput, soorlu makku uuttortarsinnaallugit: TSP, PM10 aamma PM2,5.

Narsami containereq radiup qinngorneranik akoqartunik imaqartutut ilisarnaatitalik nakkutilliinermi ilanngullugu misissorneqarpoq. Suut raadiup qinngornerinik akoqarsinnaanerat paasiniarlugu uuttortaatit ilaat, gammadosismåler, GMEL-ip Narsami allaffiata saavaniittumut containerit ilaasa qaavinut aammalu allat containerit Narsap Kuannersuillu  akornanniittut, tikeriaannarniittunullu, qaavinut ilisisoqarpoq.  Taakkunannga inernerit takuneqarsinnaapput Ilanngussami A-mi.

GMEL-ip sulisorisami ineqarfiini gamma-uuttortaatinik iliorarsimasaanik aammalu aatsitassarsiorfiulersinnaasumi nunami qilleriffiit putut radiup  qinngorneqassusiinik uuttortaanerit nakkutilliisussaatitaaneq naapertorlugu ingerlanneqarlutik aamma smisissuiffigineqarput. Avatangiisit misissuiffigineqarnerinut ilanngullugu imermit, nunamit,  uillunit, aalisakkanit aammalu qeqqussanit misissugassanik katersisoqarpoq. Taakku tamarmik Danmarkimi misissugassanngortinneqarlutik
nassiunneqarput, paasiniarlugu raadiup qinngornerinik  pissusissamisortumik akoqassusiat aammalu toqqaannartumik  sunnerneqarlutik raadiup qinngorneqalersimasinnaanerat qanoq innersoq. Taakkununnga tunngatillugu sukumiisumik allaaserisaq Ilanngussaq B-mi atuarneqarsinnaavoq.

Kangerlummeersup ermup flourimik akoqassusia paasiniarlugu  misissuineq. Atortorissaarut YSI Multilab misissuinernut atorneqarpoq. Taakkunannga inernerit takuneqarsinnaapput Ilanngussaq C-mi.

Ermup akuinik paasisaqarniarluni misissuisoqarpoq In Situ SmarTroll multimeter atorlugu. Taakkunaneersut Ilanngussaq D-mi  misissorneqarsinnaapput.

Suliniuteqarfiginiakkap nunataani aammalu Risø-meersut qangaanerusoq misissuiffigisimasaannit qaqqamit aammalu misissuiffigisamit sinneruttunit ujaqqanit sioqqanillu XRF-misissueriaaseq naapertorlugu missuinerit.

Maanna killiffigineqartoq uppernaasersorniarlugu assiliisaqattaarnerit.

Avatangiisinut Naalakkersuisoqarfiup kikkunnut tamanut ataatsimiititsinerani 30. august 2017 peqataaneq.

Narsami ataatsimiititsinermit apeqqutit allaganngorlugit  akisassanngortinneqartunik akissuteqarneq. Taanna Ilanngussaq F-imi takuneqarsinnaavoq.

Narsap Qooruani savaatilik nammineerluni Narsap kuuani 2010-mi sapusiorsimavoq, tamannalu DCE-meermiunut Pinngortitaleriffimmeersunullu ilisimatitsissutigineqarpoq.

Narsap illoqarfiata, Narsap Kuannersuillu akornata kiisalu Kuannersuit  pissusissamisoortumik radiup qinngorneranik gammamik akoqarnerannik Survey Meter Colibri VLD (Very Low Dose)-imik atortoqarluni
uuttortaavigineqarnerat. Taakkunannga inernerit Ilanngussaq E-mi  atuarneqarsinnaapput.