Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 331: Case-studie af husdyrbrug med fokus på zink-omsætningen

Bak, J.L., Larsen, M.M. & Jensen, J. 2019. Case-studie af husdyrbrug med fokus på zink-omsætningen. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 331.
http://dce2.au.dk/pub/SR331.pdf

Sammenfatning

Rapporten beskriver et case-studie af stofstrømme, akkumulering i jord og udvaskning til vandmiljøet for zink på 4 ejendomme med produktion af smågrise. Formålet med projektet var oprindeligt at belyse problemer som følge af anvendelse af medicinsk zink i svineproduktionen. Under projektet er det besluttet at udfase denne anvendelse, og projektet har dermed primært bidraget til at videreudvikle og validere de anvendte modeller for akkumulering i jord og udvaskning til vandmiljøet. Projektet understøtter dermed tidligere konklusioner om, at også den ikke medicinske anvendelse af zink i svineproduktionen vil føre til fortsat akkumulering i jorden. Som noget nyt viser projektet at udvaskning af zink og transport med drænvand sker i tidsmæssigt afgrænsede perioder, hvor tilførslen til vandløb kan være problematisk ift. overholdelse af korttidskravet for zink.