Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 326: Undersøgelser ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn

Hoffmann, C.C. & Zak, D. 2019. Undersøgelser ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Videnskabelig rapport nr. 326
http://dce2.au.dk/pub/SR326.pdf

Sammenfatning

Aborg Minde pumpelag (116 ha) ved Assens er undersøgt i perioden april 2018 – april 2019 med henblik på at måle og beregne mængden af vand og næringsstoffer, der blev udpumpet til recipienten Aborg Minde Nor. Udpumpningen af total kvælstof var på 67,2 tons TN (579 kg N ha-1 år-1), og udpumpningen af total fosfor var på 1,03 tons TP (8,9 kg P ha-1 år-1). Der blev konstateret tab af sulfat på 2,008 tons (17,3 kg SO42- ha-1 år-1).