Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 295: Forbrugere i en cirkulær økonomi: socioøkonomisk analyse af danske husstandes affaldssorteringsadfærd

Nainggolan, D., Pedersen, A.B., Smed, S., Zemo, K.H., Hasler, B. & Termansen, M. 2018. Forbrugere i en cirkulær økonomi: socioøkonomisk analyse af danske husstandes affaldssorteringsadfærd. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 33 s. - Videnskabelig rapport nr. 295. http://dce2.au.dk/pub/SR295.pdf

Sammenfatning

Baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med svar fra 1011 danske husstande, analyserer rapporten i hvilket omfang danske husstande er villige til at sortere deres affald, samt undersøger hvilke faktorer der har en betydning for befolkningens præferencer for affaldssorteringssystemer. Undersøgelsen inkluderer et valgeksperiment. Affaldssortering kan variere på en række parametre – fx hvordan forskellige affaldsfraktioner (plast, bioaffald, farligt affald) håndteres. Resultaterne viser, at danske husholdninger generelt er positivt indstillede i forhold til at sortere husholdningens affald. Samtidig viser de statistiske analyser, at husholdningerne kan inddeles i fire segmenter/typer baseret på deres præferencer for forskellige affaldssorteringssystemer, hvilket indikerer, at der er en vis heterogenitet i præferencerne. Eksempelvis er der blandt segmenterne forskel i præferencerne for affaldsindsamlingssteder (for farligt affald og bioaffald). De statistiske analyser viser desuden, at der er en sammenhæng mellem visse sociodemografiske faktorer og segmenterne. Selvom danske husholdninger generelt støtter affaldssortering i husholdningen, viser resultaterne også, at der er et trade-off mellem sorteringspræferencerne og den tid der bruges på sortering. Analyserne estimerer den implicitte værdi af tid og disse værdier varierer blandt segmenterne - fra 21 til 47 DKK per time – hvilket viser at den implicitte værdi generelt betragtes som væsentligt lavere end den danske minimumsløn. Dette understøttes af tilsvarende resultater fra undersøgelser i andre lande. Forståelsen og anvendelsen af disse resultater bør tage højde for undersøgelsens design. Overordnet set viser resultaterne, at det er vigtigt at tage højde for heterogeniteten blandt danske husholdninger, når der fremadrettet designes affaldssorteringssystemer for derved at sikre mere effektive systemer samt befolkningsopbakning.