Aarhus Universitets segl

Nr. 153: Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014

Rasmussen, M.B., Balsby, T.J.S. & Bruhn, A. 2015. Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 153. http://dce2.au.dk/pub/SR153.pdf

Sammenfatning

I regi af NOVANA overvågningsprogrammet har M-FDC/DCE afholdt interkalibrering af makroalger og ålegræs på Hirsholmene med en efterfølgende workshop i Silkeborg. I alt deltog 27 personer fra Naturstyrelsen og konsulentfirmaer. Interkalibreringen viste, der var en del forskel på de enkelte observatørs vurdering af ålegræssets og makroalgernes dækningsgrad samt registrering af algernes sammensætning. Interkalibreringen viste, at ålegræs- og algeundersøgelser kræver oplæring og løbende vedligeholdelse af færdighederne, herunder træning i artsgenkendelse samt vurdering af både algernes og ålegræssets dækningsgrad. Det opfordres derfor til, at der med jævne mellemrum afholdes kurser i artsbestemmelse samt interne kalibreringsøvelser.