Aarhus Universitets segl

Videnskabelige rapporter

Nyeste videnskabelige rapporter

Nr. 603: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus.

Elmeros M., Fjederholt E. T., Møller J. D., Baagøe H. J, Bladt J. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603

Læs rapporten her.

Nr. 602: Forureningsindeks for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Gustavson, K., Rasmussen, J., Strand, J. & Larsen, M.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 602

Læs rapporten her.