Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 598: Kvælstofs betydning i danske søer.

Søndergaard M. & Johansson L. S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. -Videnskabelig rapport nr. 598

Læs rapporten her.

Nr. 597: Anvendelse af VRD-data for vurdering af bestande og levesteder for Habitatdirektivets bilagsarter i vandløb.

Boel M. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 597

Læs rapporten her.

Nr. 596: Assessment of the areal distribution of submerged aquatic vegetation using remote sensing in Danish coastal waters

Stæhr, P.A.U., Nielsen, L.T., Azhar, M., Göke, C., Huber, S., Christensen, J.P.A., Hansen, L.B., Stæhr, S.U., Krause-Jensen, D. (2024). Assessment of the areal distribution of submerged aquatic vegetation using remote sensing in Danish coastal waters. Integrated Marine Monitoring - analytical phase. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 p. – Scientific Report no. 596

Read the report here.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 21: Havnsø Havmark. Screening af lokalitet i forbindelse med etablering af tangproduktion. Andersen, P. & Boderskov, T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Fagligt notat nr. 2024|21

Nr. 20: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering, version 3. Kjær, C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2024|20