Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 607: Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA

Nygaard B., Brunbjerg, A.K., Damgaard C., Dalby, L., Ejrnæs R. (2024): Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 2024, 1.643 s. - Videnskabelig rapport nr. 607.

Rapporten er udarbejdet som en hjemmeside (novana.au.dk).

Nr. 606: Videreudvikling og klargøring af MetalStat for landsdækkende beregninger.

Sørensen, P.B., Damgaard, C.F., Bak, J.L., Andersen, H.E., Voutchkova, D., Thorling, L, Bjerg, P.L., Holm, P.E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 606

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 40: Undersøgelse af metode til vurdering om en koncentrationsstigning er ikke-målbar ved udledning af stof. Carstensen J, Larsen MM, Lassen P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr. 2024|40

Nr. 39: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA Stoftransport-rapportering. Version 1. Thodsen H., Tornbjerg H., Rolighed J., Nedergaard D & Muff E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Fagligt notat nr. 2024|39

Nr. 38: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2022/23 og 2023/24. Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Fagligt notat nr. 2024|38