Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 603: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus.

Elmeros M., Fjederholt E. T., Møller J. D., Baagøe H. J, Bladt J. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603

Læs rapporten her.

Nr. 602: Forureningsindeks for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Gustavson, K., Rasmussen, J., Strand, J. & Larsen, M.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 602

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 28: Underwater noise from pile driving. Comparison of German and Danish regulatory frameworks. Tougaard, J. and Mikaelsen, M. 2023. Underwater noise from pile driving. Comparison of German and Danish regulatory frameworks. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 28 s. – Scientific note no. 2024|28

Nr. 27: Applicability of the WFD indicator “Angiosperm depth limit” in shallow water bodies. Christensen, J.P.A., Erichsen, A., Carstensen, J. & Timmermann, K. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific note no. 2024|27

ARRANGEMENTER


NYESTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel