Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stancode

Stancode (Standard dynamicCode Lists for Environmental Data) er en samling af kodelister for miljødata, som muliggør XML-baseret dataudveksling.

Første version af Stancode er sat i drift primo Juli 2011. Hvis der konstateres fejl eller uhensigtsmæssigheder bedes dette meddelt til Standatsekretariatet. Send venligst en mail til Susanne Boutrup, sub@dce.au.dk

 

Stancode

Stancode er en videreudvikling af systematikken omkring Standatkodelisterne, og de nye kodelister er i første omgang indholdsmæssigt baseret på Standatkodelisterne. Efterhånden som behovet opstår vil der komme Stancodelister som ikke vil findes i Standat. Hovedformålet med udviklingen af det nye system har været, at gøre det muligt at anvende kodelisterne i forbindelse med dataudveksling i OIOXML-format.

I forbindelse med omlægningen af Standatkodelisterne til Stancodelister bliver der "ryddet op" i de eksisterende Standatkodelister. Det kan indebære justeringer i den enkelte kodeliste. Desuden vil de Standatkodelister, der ikke længere er relevante, ikke blive oprettet som Stancodelister. Overførslen fra Standat til Stancode, samt eventuelle oprettelser af helt nye kodelister foretages efterhånden som behovet opstår. Derfor indeholder Stancode ved idriftsættelsen kun ganske få kodelister, nemlig dem der er nået igennem en revision og en godkendelse i Standatstyringsgruppen. Der er således flere på vej.

Det er forventningen at Stancode efterhånden  vil erstatte Standat, men da der fortsat er flere databasesystemer, som er afhængige af Standatkodelister, vil disse foreløbig blive vedligeholdt parallelt med de tilsvarende kodelister i Stancode. I øvrigt vil der for hver Standatkodeliste, som overføres til Stancode, også blive oprettet en hjælpeliste, som kan bruges til at konvertere mellem Standat- og Stancode-udgaverne af kodelisten.

Til håndtering af Stancode hører et website, hvor man kan finde detaljeret information om systemet og kodelisterne, en database, som indeholder kodelister og hjælpelister, samt en webservice, som gør det muligt at implementere automatiske opdateringer af kodelister og hjælpelister i databasesystemer, som anvender Stancodelister.

Eventuelle spørgsmål til Stancode eller ansøgning om nye Stancode-koder sendes til:

Standat-sekretariatet v/ Susanne Boutrup
e-mail: sub@dce.au.dk
Tlf.: 8715 8794