Aarhus Universitets segl

Stancode

Stancode (Standard dynamicCode Lists for Environmental Data) er en dansk samling af kodelister for miljødata. Kodelisterne kan anvendes fra dette website, idet de frit kan downloades inklusive metadata m.m.

En webservice, der også administreres og vedligeholdes af Standatsekretariatet, gør det muligt for brugere af kodelisterne at etablere automatisk download og opdatering af kopier af Stancode kodelister (kort betegnet ”Stancodelister”). Hermed kan kodelisterne bruges som et element i implementering af registrering, vedligeholdelse og udveksling af miljødata. 

Første version (1.0) af Stancode er sat i drift primo juli 2011. Herefter er it-systemet bag Stancode løbende forbedret og videreudviklet, ligesom der er etableret en kategorisering af kodelisterne i ”standardkodelister” og ”specialkodelister”, og der er oprettet en mængde af nye kodelister. Det betyder at den nu fungerende version betegnes Stancode 2.0.

Hvis der konstateres fejl eller uhensigtsmæssigheder bedes dette meddelt til Stancodesekretariatet. Send venligst en mail til Stancodesekretariat v/Iben Kongsfelt, e-mail: ibk@dce.au.dk, Tlf: 9352 2725.

Stancode 2.0 – hvad er nyt?

 • Der skelnes mellem ”standardkodelister” og ”specialkodelister”
  Standardkodelister er godkendt som fælles standard, mens specialkodelister typisk har en mere afgrænset anvendelse indenfor et specialområde.
 • Det er muligt at angive på en kodeliste at den er ”forældet”
 • Webapplikationen er forbedret
  Der er gjort mere ud af brugervenligheden og funktionaliteten, herunder bedre søgefunktioner.
  (https://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/)
 • Alle koder i Stancodelisterne har fået en GUID
  GUID (Global Unique Identifier) følger med ved download fra websiden, og fra webservicen version 2.0.0.
 • Webservice version 2.0.0
  Webservicen ligner version 1.0.0, men leverer de nye metadata omkring kategorisering (standardkodeliste/specialkodeliste) og forældelse, ligesom GUID også leveres ved download af en kodeliste.

I version 2.0.0 sker der til internt brug en logning af hvilke dele af Stancode (kodelister, webservice mv), der hentes af brugerne. Det logges ikke hvem brugerne er.  

Bemærk at webservice version 1.0.0 fortsat vil være i drift parallelt med version 2.0.0 i en periode. Varsel om udfasning af version 1.0.0 vil blive givet via hjemmesiden og nyhedsbrevet i passende tid inden den tages ud af drift. 

Stancode set i forhold til Standat

Stancode er etableret som en videreudvikling af systematikken omkring Standatkodelisterne. De første Stancode kodelister var indholdsmæssigt baseret på udvalgte Standatkodelister. Siden er der løbende opstået behov for nye kodelister som er oprettet i Stancode, men ikke i Standat. Opdatering og dermed vedligeholdelsen af kodelisterne i Standat ophører september 2021.

Ét af motivationerne for etablering af Stancode var at understøtte XML-baseret dataudveksling. 

I forbindelse med den initielle omlægning af Standatkodelister til Stancode kodelister blev der "ryddet op" i de eksisterende Standatkodelister. Det indebar justeringer i den enkelte kodeliste, samt udeladelse af Standatkodelister, der ikke længere var relevante. Herefter er overførslen fra Standat til Stancode foretaget efter behov. 

Kodelisterne i Standat og Stancode har siden implementeringen af Stancode startede i 2014 været vedligeholdt parallelt i erkendelse af, at der i en overgangsperiode vil være brugere af både Standat og Stancode. Stancode forventes at have  erstattet Standat, og den parallelle vedligeholdelse ophører derfor. Den sidste opdatering af Standat vil være opdateringen september 2021. Dette findes beskrevet i Nyhedsbrev nr. 43.  

Kodelisterne i Stancode, som svarer til kodelisterne i Standat, har hjælpelister med de tilsvarende Standatkoder, således det er muligt at konvertere mellem Standat- og Stancode-udgaverne af kodelisten.


Eventuelle spørgsmål til Stancode eller ansøgning om nye Stancode-koder sendes til: 

Stancodesekretariat v/Iben Kongsfelt
e-mail: ibk@dce.au.dk
Tlf: 9352 2725

Parameterlisten (stancodeliste 1008) administreres af Miljøstyrelsen. Spørgsmål og ændringsønsker til listen kan sendes til "parameterlisten@mst.dk"

Miljøstyrelsen har tilknyttet yderlige metadata til parametrene på liste SC1008, hvilke kan tilgås via https://parameterlisten.miljoeportal.dk/parameters