Aarhus Universitets segl

Styringsgruppen

Stancode-sekretariatet ligger i DCE, se nederst. Sekretariatet har ansvar for opdatering af kodelisterne samt at indholdet i kodelisterne er konsistent.

For at sikre, at Stancode bliver videreudviklet med udgangspunkt i brugernes behov, er der nedsat en styringsgruppe med følgende medlemmer:

 • Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg.
  Att.: Henrik Tornbjerg,
  Tlf:  93508384, hto@ecos.au.dk
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, Geologisk Datacenter, Øster Voldgade 10, 1350 København K.
  Att: Charlotte T. Thomsen
  Tlf: 9133 3962, ctt@geus.dk
   
 • Miljøstyrelsen, v/ Miljøstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, Sollerup, 5600 Faaborg
  Att.: Flemming Nørgaard

  flnoe@mst.dk
 • Mljøstyrelsen (Fagdatacenter for Punktkilder) v/Miljøstyrelsen Østjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV.
  Att. 
  Mia Roest Christensen    
  mirch@mst.dk
 • Laboratorierne, LAB Danmark v/Eurofins
  Att: Birgit Lauridsen, 
 • BirgitLauridsen@eurofins.dk
 • DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, C.F.Møllers Allé 8, 8000 Aarhus C.
  Att: Iben Kongsfelt
  e-mail: ibk@dce.au.dk Tlf: +45 9352 2725

Spørgsmål vedrørende Stancode kan rettes til: 

DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, C.F.Møllers Allé 8, 8000 Aarhus C, att. Iben Kongsfelt. e-mail: ibk@dce.au.dk Tlf: +45 9352 2725.