Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Standat

STANDAT definerer det format, som benyttes ved elektronisk udveksling af data inden for miljøområdet. STANDAT er udviklet til at sikre, at data om det ydre miljø kan udveksles hurtigt og sikkert mellem de institutioner, der indsamler og anvender data.

De halvårlige opdateringer er tilgængelige fra STANDAT's hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til STANDAT eller ansøgning om nye STANDAT-koder sendes til

STANDAT-sekretariatet
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg
Att.: Susanne Boutrup
Tlf. 8715 8794

Dokumenter vedr. Standat findes i STANDAT-biblioteket