Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opdatering

Stancode opdateres parallelt med Standat i overgangsperioden, indtil det besluttes ikke længere at vedligeholde Standat. Det betyder, at ansøgning om nye Stancode  koder og opdatering af Stancode foregår på samme måde som ansøgning om nye Standatkoder og opdatering af Standat.

Ansøgning om oprettelse af nye koder eller kodelister sendes til:

Standatsekretariatet
DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Att. Susanne Boutrup
e-mail: sub@dce.au.dk
Tlf. direkte 8715 8794

Ansøgte nye Stancode koder vil efter behandling i Standatsekretariatet i løbet af få dage være tilgængelige i Stancode kodelisterne, som kan ses og downloades på adressen:

http://dce.au.dk//overvaagning/stancode/stancodelister/

Indtil koderne har været i høring, vil de i kodelisterne være anført som Temporary (Foreløbig). Efter høring  ændres dette, afhængig af udfaldet, til Valid (Gældende), Reference (Ikke  gældende, der henvises til en anden kode, som er anført som CodeReference) eller Obsolete (Forældet).  

Der gennemføres høring 2 gange årligt medio januar og medio august med henblik på at de foreløbige koder skifter status medio februar og medio september.

Høringsmaterialet sendes til Standatstyringsgruppen, fagdatacentre og brugere, der har ansøgt om koder. Materialet  vil i høringsperioden være tilgængeligt på denne side.