Aarhus Universitets segl

Opdatering

Ansøgning om oprettelse af nye koder eller kodelister i Stancode sendes til:

Stancode-sekretariatet
DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Att. Iben Kongsfelt
e-mail: ibk@dce.au.dk
Tlf: 9352 2725

Ansøgte nye koder i Stancode vil efter behandling i Stancode-sekretariatet i løbet af få dage være tilgængelige på hjemmesiden som foreløbige (Temporary) koder. Hjemmesiden findes på adressen:

http://dce.au.dk//overvaagning/stancode/stancodelister/

Koderne vil være Temporary indtil de har været i høring. Efter høring ændres dette, afhængig af udfaldet af høringen, til Valid (Gældende)Reference (Ikke  gældende, der henvises til en anden kode, som er anført som CodeReference) eller Obsolete (Forældet).  

Der gennemføres høring to gange årligt medio januar og medio august med henblik på, at de foreløbige koder skifter status medio februar og medio september.

Information om høring af opdateringer og gennemførelse af opdateringer sendes til abonnenter af Nyhedsbrev fra Stancode-sekretariatet. I nyhedsbrevet vil der være link til oversigt over, hvilke koder, kodelister og andre ændringer, der er omfattet af høringen. Oversigter over koder i høring og den resulterende endelige opdatering findes under opdateringer.