Aarhus Universitets segl

Webservicen

Stancode webservicen

Servicen er en SOAP-service, som er udviklet med Visual Studio C# på baggrund af Microsoft Communication Foundation (WCF) og .NET Framework 4.0.

Fremgangsmåden ved udviklingen af servicen har været ”kontrakt først” idet vejledningen ”OIOWSDL – Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL” fra IT- og Telestyrelsen (januar 2008) er fulgt i forbindelse med udarbejdelse af servicens WSDL-beskrivelse.

Data, som er kodelister, hjælpelister og deres metadata, og som udstilles via denne service, er beskrevet i XML efter OIO-NDR 3.2 navngivnings- og designregler. 

Skemaerne er ikke godkendt som OIOXML. Pt. kan skemaerne for version 1.0.0 findes på digitaliser.dk, men da digitaliser.dk er under udfasning vil der ikke blive foretaget opdateringer af skemaerne på dette sted. 

Hvis nedenstående information ikke er tilstrækkelig, så kontakt Pia Grewy (email:pgj@bios.au.dk).   

Hvor findes servicen?

service.stancode.au.dk/1.0.0/service/
service.stancode.au.dk/2.0.0/service/

Servicen driftes af IT-afdelingen, AU-IT ved Aarhus Universitet.   

Hvor findes WSDL og XML-skemaer?

 

service.stancode.au.dk/1.0.0/wsdl/
service.stancode.au.dk/2.0.0/wsdl/ 

 

Versioner af webservicen 

 

Versionsnummeret i adressen på webservicen og dens WSDL er medtaget for at gøre det muligt at idriftsætte en ny version af servicen uden dermed at lukke for adgang til den eksisterende version. Dermed er det muligt at aftale en overgangsperiode mellem versioner, så der kan gives en rimelig frist til opdatering af klient-applikationer.  

 

Information om data 

 

For at kunne hente en kodeliste, en hjælpeliste eller metadata skal man på forhånd kende identifikationsnumrene for de pågældende lister eller metadata. Denne information aflæses via Stancodes webside, der slår op i samme database som webservicen henter data fra. Siden findes på adressen:

 

http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/   

 

Opdatering af data 

 

Den database som kodelister m.m. læses fra opdateres én gang i døgnet mellem 16:00 og 22:00. Laver man et batchjob, der via webservicen checker om der er kommet opdateringer til de kodelister man anvender, kan dette altså med fordel køres om aftenen efter 22:00.  

 

Information om webservicens operationer og parametre 

 

Se kapitlet "Stancode webservicen" i Stancode dokumentationen. Find dokumentationen her: http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodedokumentation/  

 

Versionerne 1.0.0 og 2.0.0 af webservicen har samme operationer og parametre. Ændringerne ligger i at nogle af XML-skemaerne er ændrede, idet oplysninger om kategorisering, forældelse af en kodeliste, samt GUID nu er med i datastrukturen. 

 

Opsætning af en klient 

 

Ved opsætning af en klient, der benytter Stancode webservicen kan det være nødvendigt at ændre nogle af default-værdierne i app.config filen. Vores foreløbige erfaringer viser at

 

  •  maxBufferSize bør øges (vi har valgt værdien "100000000")
  •  maxReceivedMessageSize bør øges (vi har valgt værdien "100000000").   

 

Fejlmelding fra servicen 

 

Hvis der opstår fejl i webservicen returneres en SoapFault, f.eks. hvis der medsendes et ikke eksisterende kodeliste- eller versionsnummer.