Aarhus Universitets segl

Vejledning

Gå til:

Oversigt over kodelister

Indgangen til Stancode kodelisterne findes i menupunktet StancodelisterSamtlige Stancode kodelister (kort kaldet ”Stancodelister”) er vist i en tabel, hvor man også finder den enkelte kodelistes metadata, dvs. kodelistens nummer, navn, type osv.

I venstre kolonne findes "links", hvormed man kan gå direkte til at se den enkelte kodeliste, eller dens metadata.

Afgrænsning af oversigten

Kodelister i Stancode er opdelt i tre typer af kodelister. Hvis man kun vil se én af de tre typer kodelister i oversigten, kan man vælge ét af følgende i dropdown menuen efter Vis/Show:

  • Artskodelister
  • Værdikodelister
  • Informationskodelister

Forskellen mellem de tre typer af kodelister er beskrevet i Stancodedokumentationen i kapitlet "Tre typer af kodelister". 

Kodelisterne er opdelt i Standardkodelister og Specialkodelister. Kodelister med anvendelse indenfor flere områder er i kategorien Standardkodelister. Kodelister med afgrænset anvendelse inden for et specialområde er i kategorien Specialkodelister. Default vises Standardkodelister. Det er muligt at vælge mellem kategorierne i dropdown menuen. 

Søgning (efter en kodeliste)

Over det højre hjørne af tabellen findes et stort søgefelt. Det kan bruges til at søge på tværs af alle kolonner.

I bunden af hver kolonne findes et søgefelt, som kan bruges til at søge individuelt i den pågældende kolonne. Denne funktionalitet kan kombineres med individuel søgning i andre kolonner, ligesom den kan kombineres med søgefunktionen som søger i alle kolonner.

Søgningen skelner ikke mellem store og små bogstaver.

Der søges i de nøgleord, der er knyttet til den enkelte kodeliste. Nøgleordene findes i sidste kolonne i kodelisteoversigten (længst til højre, det er nødvendigt at scrolle).

Se en kodeliste

  • Start i kodelisteoversigten og find den ønskede kodeliste, evt. via søgefunktionerne.
  • Klik på knappen Vis kodelisten i venstre kolonne.

Download en kodeliste som CSV-fil

  • Start i kodelisteoversigten og find den ønskede kodeliste, evt. via søgefunktionerne.
  • Klik på knappen Vis kodelisten i venstre kolonne.
  • Klik på knappen Download over tabellen.

Bemærk Download  knappen kan bruges til at hente tabellen i dens aktuelle tilstand. Dvs. med søgninger og sorteringer kan man styre hvilket data man vil have hentet i CSV format. 

Søg efter en kode i en kodeliste

Søgning i en kodeliste sker på samme måde som "søgning efter kodeliste", dvs. søgning i alle kolonner sker via søgefeltet i højre hjørne over tabellen, og søgning i de enkelte kolonner sker via søgefeltet under de enkelte kolonner.

Hjælpelister

En Stancode hjælpeliste kan være en referenceliste, en navneliste eller en delkodeliste. Fælles for alle hjælpelister er, at de hver især er knyttet til én og kun én kodeliste. Hjælpelisterne kan derfor først vælges og hentes frem, når man har valgt en kodeliste.

I kodelistevisningen (det skærmbillede man får med Vis kodelisten) kan man i dropdown-boksen Vælg hjælpeliste se hvilke hjælpelister, der er knyttet til kodelisten.

Når man har valgt en hjælpeliste, vises den sammen med kodelisten, idet dens felt/felter vises ude til højre og er markeret med grøn farve i kolonneoverskriften.

Til højre for dropdown-boksen til valg af hjælpeliste findes link til visning af metadata og download af hjælpelisten.

Find Standat-kode

Standatkoder findes som hjælpelister af typen referencelister til de Stancodelister, der indeholder videreførte Standatkoder. I de tilfælde, hvor Stancodelister indeholder koder fra flere Standatkodelister, vil der tilsvarende være flere hjælpelister.

Oversættelsen mellem Standat-koder og Stancode-koder findes som beskrevet ovenfor under Hjælpelister.

Kolonner/felter i downloadede lister

De kolonner i kodelister og hjælpelister, man ser på skærmen, svarer til de kolonner, der er beskrevet i Stancodevejledningen i kapitlet ”Systematik for Stancodelister”. Når man downloader en af disse lister, kommer der nogle flere kolonner med, herunder listens nummer og versionsnummer, samt felter med StancodeKey. Disse felter kan være dels nødvendige, dels nyttige ved anvendelse i databasesystemer. Se mere om dette i Stancodedokumentationen.

Download af kodelister og hjælpelister

Hvis man skal bruge kodelister og deres hjælpelister, f.eks. i en applikation eller database, kan de downloades som kommaseparerede filer (CSV), der bl.a. åbnes ved hjælp af Excel. Bemærk desuden at også kodelisters og hjælpelisters metadata kan downloades fra det vindue man får frem via Vis metadata eller Vis hjælpelistens metadata.

Hvis man ønsker systematiske/automatiske opdateringer af de Stancodelister, man anvender, kan man fra sit system arbejde direkte op mod Stancode webservicen, der leverer listerne i XML-format.

Kolonneoverskrifter/Feltnavne (dansk og engelsk flag)

Øverst i venstre hjørne vises et dansk og et engelsk flag. Ved et klik på ét af disse kan man skifte mellem dansk og engelsk sprog. Muligheden for at se de engelske feltnavne kan være nyttig, hvis man har behov for at ”matche” kolonnerne med de feltnavne, der benyttes, hvis man henter kodelisterne i XML-format via Stancode webservicen.

Bemærk at det kun er kolonneoverskrifter/feltnavne, der er oversat til engelsk. Det gælder ikke kodelisternes indhold.