Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

24.04.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny model til marsvin

Forskere, virksomheder og myndigheder kan nu kvit og frit lave modeller over, hvordan marsvin bliver påvirket af konstruktion af havmølleparker.

21.04.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Ny lyttestation skal gøre os klogere på livet i Lillebælt

Forskere fra DCE har lagt lyttekabler ud i Lillebælt, så man kan høre marsvinene. Middelfart Kommune har bygget en offentlig lyttestation.

Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) udstillet på Varde Museum. Foto: Jan Porsgaard

20.04.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Flere tegn på flodperlemuslinger i Varde Å

Der findes stadig en dansk bestand af flodperlemuslinger på to strækninger i Varde Å, viser ny analyser af eDNA i vand- og bundprøver fra åen.

28.03.2017 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning

Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på.

27.03.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience

Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark

Basemap02 er det hidtil mest detaljerede kort over arealanvendelse i Danmark.

23.03.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Affaldssortering kræver villighed og samarbejde

Sorteringen af affald til genanvendelse i etageejendomme giver kun mening, hvis en række betingelser er opfyldt.

20.03.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gæs truer landbrug, flytrafik og natur

Der er nu så mange gæs, at dyrene kommer i konflikt med både landbrug og flysikkerhed. Der er indledt et internationalt samarbejde for at finde fælles løsninger.

Oliespild på havoverfladen bliver gradvist spredt af vejrforhold som vind og bølger. Derfor er det meget vigtigt, at udslippet begrænses og bekæmpes hurtigt muligt.

10.03.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Ny analyse afdækker mulighederne for begrænsning af oliespild

Forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har udviklet en analysemodel, som kan bruges i forbindelse med begrænsning og bekæmpelse af olieudslip i verdenshavene.

01.03.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Medarbejdere, Institut for Miljøvidenskab

Nyhed til DCE, BIOS og ENVS

Nyhed i mappen Fælles nyheder, som er tagget med Offentligheden/Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab

28.02.2017 | Medarbejdere, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny fireårig aftale om AU’s myndighedsbetjening er i hus

Den nye rammeaftale skaber større klarhed om offentliggørelse og tavshedsklausuler i ST’s forskningsbaserede myndighedsrådgivning.

10.02.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Nyt initiativ skal sikre bæredygtig udvikling i havet

Havet giver et stort potentiale for vækst, men det er vigtigt, at udnyttelsen sker på en bæredygtig måde. Det skal projektet SeaStatus sikre.

08.02.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Fremtidens hede har plads til et rigere plante- og dyreliv

Forskere fra Aarhus Universitet og KU vil undersøge om blandt andet vildtgræsning og myrer kan være med til at skabe en mere varieret hede.

30.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

26.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

24.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturens kommunale Danmarkskort

Hurtigt overblik over den danske natur med nyt Naturkapitalindeks

16.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over den danske natur

Nu er NOVANA-rapporterne, som giver et fagligt overblik over den danske natur, udkommet.

05.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uran-erfaringer til Arktis

Ny rapport om udfordringerne ved indvinding af radioaktivt materiale i Grønland

01.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dobbelt så meget luftforurening i nytåret

Krudtrøgen i de københavnske gader kan måles i luftforureningen

22.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bedre kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug

Ny rapport er en del af den faglige baggrund for en ny bekendtgørelse om udledninger fra dambrug.

22.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandområdeindsats giver gevinst

Nye beregninger af miljøforanstaltninger viser overskud for samfundet.

21.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS

Færre sæler i Vadehavet i 2016

Antallet af spættede sæler i den danske del af Vadehavet er faldet med en fjerdedel på ét år.

16.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Miljømillioner til Midtjylland

Snesevis af klimaprojekter har netop fået EU-støtte. DCE skal samle og dele viden.

28.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab

Nye bus-filtre giver renere luft i København

Nye filtre fjerner en meget stor del af kvælstofoxiderne (NOx) og partikler fra bybussernes udstødning, viser rapport.

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kvælstofpåvirkning af grundvand

Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindet vil ikke give slip

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november.

Viser resultater 176 til 200 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste