Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

20.03.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gæs truer landbrug, flytrafik og natur

Der er nu så mange gæs, at dyrene kommer i konflikt med både landbrug og flysikkerhed. Der er indledt et internationalt samarbejde for at finde fælles løsninger.

Oliespild på havoverfladen bliver gradvist spredt af vejrforhold som vind og bølger. Derfor er det meget vigtigt, at udslippet begrænses og bekæmpes hurtigt muligt.

10.03.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Ny analyse afdækker mulighederne for begrænsning af oliespild

Forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har udviklet en analysemodel, som kan bruges i forbindelse med begrænsning og bekæmpelse af olieudslip i verdenshavene.

01.03.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Medarbejdere, Institut for Miljøvidenskab

Nyhed til DCE, BIOS og ENVS

Nyhed i mappen Fælles nyheder, som er tagget med Offentligheden/Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab

28.02.2017 | Medarbejdere, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny fireårig aftale om AU’s myndighedsbetjening er i hus

Den nye rammeaftale skaber større klarhed om offentliggørelse og tavshedsklausuler i ST’s forskningsbaserede myndighedsrådgivning.

10.02.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Nyt initiativ skal sikre bæredygtig udvikling i havet

Havet giver et stort potentiale for vækst, men det er vigtigt, at udnyttelsen sker på en bæredygtig måde. Det skal projektet SeaStatus sikre.

08.02.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Fremtidens hede har plads til et rigere plante- og dyreliv

Forskere fra Aarhus Universitet og KU vil undersøge om blandt andet vildtgræsning og myrer kan være med til at skabe en mere varieret hede.

30.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

26.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

24.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturens kommunale Danmarkskort

Hurtigt overblik over den danske natur med nyt Naturkapitalindeks

16.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over den danske natur

Nu er NOVANA-rapporterne, som giver et fagligt overblik over den danske natur, udkommet.

05.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uran-erfaringer til Arktis

Ny rapport om udfordringerne ved indvinding af radioaktivt materiale i Grønland

01.01.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dobbelt så meget luftforurening i nytåret

Krudtrøgen i de københavnske gader kan måles i luftforureningen

22.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bedre kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug

Ny rapport er en del af den faglige baggrund for en ny bekendtgørelse om udledninger fra dambrug.

22.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandområdeindsats giver gevinst

Nye beregninger af miljøforanstaltninger viser overskud for samfundet.

21.12.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS

Færre sæler i Vadehavet i 2016

Antallet af spættede sæler i den danske del af Vadehavet er faldet med en fjerdedel på ét år.

16.12.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Miljømillioner til Midtjylland

Snesevis af klimaprojekter har netop fået EU-støtte. DCE skal samle og dele viden.

28.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab

Nye bus-filtre giver renere luft i København

Nye filtre fjerner en meget stor del af kvælstofoxiderne (NOx) og partikler fra bybussernes udstødning, viser rapport.

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kvælstofpåvirkning af grundvand

Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet

25.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindet vil ikke give slip

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november.

23.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

AU-workshop om fortidens kvælstof

Workshop satte fokus på erfaringer med estimering af kvælstofudledningen til det marine miljø i år 1900

04.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindet blev mindre i oktober

Årets tredje rapport om iltsvind viser et fald i udbredelsen.

03.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab

Renere luft i danske byer

Det går i den rigtige retning med luftkvaliteten.

03.11.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mindre svovldioxid fra skibe

Lavere indhold af svovl i brændstof kan nu måles i luften.

30.09.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind i september

Største areal med iltsvind siden 2009.

23.09.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fagligt grundlag for revision af jagttider på plads

Der er biologisk potentiale for jagt på nye arter i Danmark. Det fremgår af det omfattende materiale og de faglige anbefalinger, der kommer til at danne grundlag for revisionen af de gældende jagttider.

Viser resultater 151 til 175 ud af 443

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste