Aarhus Universitets segl

SSP3

Service Programmel version 3 (SSP3) 

Hent SSP3 og Skabeloneditor i STANDAT-biblioteket. SSP3 er et hjælpeprogram til kontrol af STANDAT-filer, enten en simpel kontrol for syntaksfejl eller en udvidet kontrol. For eksempel kan der kontrolleres for max/min grænser af værdier, forekomst af data, forekomst i kodetabel, gyldige værdier og til en vis grad kombinationskontrol for datatyper indenfor et emne, fx. kombinationer af parametre og måleenheder. 

SSP3 programmet fylder ca. 12 Mbyte og er lagt som en ZIP.fil

Med hurtig ISDN tager download mindre end fire minutter. Med 28,8 Modem tager download omkring én time.

Der fremkommer en dialogboks, hvori det er muligt at åbne eller gemme filen. Hvis du vælger at åbne filen, vil den blive udpakket umiddelbart efter, at den er blevet overført til din maskine. Alternativt kan du gemme filen i et forudbestemt bibliotek. 

Du installerer SSP3 ved at følge skærmdialogen:

  1. Opret et nyt bibliotek, for eksempel C:\SSP3
  2. Fra STANDAT-biblioteket hentes de to zippede filer SSP3 og den seneste opdatering af kodelister, fx. Opdatering_2001_foraar. Filerne gemmes i det oprettede bibliotek.
  3. De zippede filer pakkes ud med WinZip eller tilsvarende og lægges samme sted.
  4. Efter udpakningen af SSP3 fremkommer en SetUp-applikation. Dobbeltklik på denne. Under SetUp'en skal man angive et bibliotek. Vælg samme bibliotek som ovenfor. "SSP3 check" er nu installeret, men ikke med de opdaterede kodelister.
  5. Kodelisterne hentes ind som hidtil. For at få de senest opdaterede kodelister indlagt i programmet skal man importere disse ved at vælge "Funktioner", "Vedligehold kodelister", "Filer" og "Importér kodelister". Herefter angives i hvilket bibliotek, kodelisterne er installeret.
  6. Efter importen af kodelisterne skal SSP3 "genstartes" før opdateringen kan ses.