Aarhus Universitets segl

Kodelister

Kodelister hentes i STANDAT-biblioteket

Det centrale element i STANDAT er brugen af kodelister. En kodeliste kan for eksempel være en liste med kommunenumre eller en liste med samtlige postnumre i Danmark. Kodelisterne fastlægger, hvilken kode der skal anvendes for en bestemt type information. Kodelisterne danner desuden rammerne for, hvilke informationer der kan udveksles, deres sammenhæng med andre informationer, hvilket format informationer har, samt i nogle tilfælde de mulige værdier en information kan antage.

Ansvaret for, at indholdet i kodelisterne er konsistent, ligger hos STANDAT sekretariatet. Det indebærer, at alle opdateringer af kodelisterne skal behandles af sekretariatet. Hvis der tale om miljø-faglige kodelister, sendes opdateringerne til høring hos de relevante fagdatacentre.

De ændringer i kodelisterne, som godkendes af STANDAT sekretariatet, indgår i den førstkommende halvårlige opdatering af STANDAT. Ansøgningsfristen for forårsopdateringen er 1. marts og 1. november for efterårsopdateringen. De opdaterede kodelister vil blive lagt på hjemmesiden ca. 1. april og 1. december. Akutte behov for ændringer i værdikodelisterne kan gennemføres efter skriftlig henvendelse til STANDAT sekretariatet. Hvis det ved den efterfølgende faglige behandling viser sig, at den akutte oprettelse ikke er faglig forsvarlig, kan STANDAT sekretariatet beslutte at slette oprettelsen igen. Først med den efterfølgende halvårlige udgivelse af STANDAT kodelisterne, bliver akutte ændringer af værdikodelisterne endelige.

Der findes fire forskellige slags kodelister: Emne kodelisten, typekodelisten, kobling skodelisten og værdi kodelisterne.

Emnekodelisten

Denne kodeliste beskriver hvilke emner (datagrupper), der kan udveksles ved hjælp af STANDAT. Et emne skal i denne sammenhæng forstås som en samling af oplysninger, der logisk hører sammen. For eksempel er der i STANDAT defineret et emne, som beskriver en virksomhed. Dette emne indeholder administrative oplysninger som adresse, ejer og lignende om en given virksomhed.

Typekodelisten

Denne kodeliste beskriver de oplysninger, der kan indgå i et emne. Disse oplysninger kaldes i STANDAT for oplysningstyper. Med oplysningstyperne fastlægges rammerne (koderne) for de typer af oplysninger, et emne kan omfatte. Oplysningstyperne beskriver også hvilket format, oplysningen har, samt eventuelt værdimængden for oplysningen.

Koblingskodelisten

For hvert emne i emnekodelisten beskriver koblingskodelisten de oplysningstyper, emnet indeholder. Denne kodeliste består af to felter: Emnenummer og typenummer.

Værdikodelister

For udvalgte oplysningstyper beskriver disse kodelister hvilke værdier, de pågældende oplysningstyper kan antage. En værdikodeliste kan for eksempel være kodelisten STD00002 "Postnummertabel", som beskriver alle postnumre i Danmark. Eksempelvis henviser oplysningstype 00000756 "Postnummer" i typekodelisten til denne værdikodeliste, hvilket betyder, at de værdier, der angives for oplysningstype 00000756, kun må overføres, hvis værdierne findes i værdikodelisten STD00002. På nuværende tidspunkt er der omkring 200 forskellige værdikodelister i STANDAT.