Aarhus Universitets segl

Mere om Standat

Udgangspunktet er, at miljødata kan vandre på STANDAT-format fra de fødes i laboratoriernes måleinstrumenter, til de indlægges i en af de statslige fagdatacentres databaser.

For at udveksle data på STANDAT-format skal man være i besiddelse af en almindelig editor til konstruktion af en STANDAT-fil, samt STANDAT's kodelister, som danner rammen for hvilke miljødata der kan udveksles. Hjælp til konstruktion af en STANDAT-fil kan læses i vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1994, STANDAT v 1.1.

Til kontrol af STANDAT-filer findes der et hjælpeprogram SSP3 (STANDAT Service Programmel version 3). Med SSP3 kan man udover simpel syntakscheck, foretage udvidet kontrol af en STANDAT-fil. For eksempel kan der kontrolleres for max/min grænser af værdier, forekomst af data, forekomst i kodetabel, gyldige værdier og til en vis grad kombinationskontrol for datatyper indenfor et emne, f.eks. kombinationer af parametre og måleenheder.

Hent SSP3 i STANDAT-biblioteket.