Aarhus University Seal

No. 51-100

No. 99: Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012­2013. IUCN/Wetlands International Cormorant Research Group Report. Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., David N. Carss & van Eerden, M.R. (eds.) 2014. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 99, 224 pp.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (36,50 MB)

No. 97: Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2013. Bach, L., Olsen, M. & Asmund, G. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 97.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report

No. 94: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2012. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2014. Aarhus University, DCE–Danish Centre for Environment and Energy, 759 pp. Scientific Report from DCE–Danish Centre for Environment and Energy No. 94.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (12,48 MB)

No. 93: Development and testing of tools for intercalibration of phytoplankton, macrovegetation and benthic fauna in Danish coastal areas. Carstensen, J., Krause-Jensen, D. & Josefson, A. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 85 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 93.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,08 MB)

No. 92: The effect of climate changes versus emission changes on future atmospheric levels of POPs and Hg in the Arctic. Hansen, K.M., Christensen, J.H., & Brandt, J. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 68 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 92.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,21 MB)

No. 87: Effects of large herbivores on biodiversity of vegetation and soil microarthropods in low Arctic Greenland - Akia, West Greenland and Southern Greenland. Aastrup, P., Raundrup, K., Feilberg, J., Krogh, P.H., Schmidt, N.M. & Nabe-Nielsen, J. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 87.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (3,96 MB)

No. 83: Ecosystem based approaches to Climate Adaptation – Urban Prospects and Barriers. Zandersen, M., Jensen, A., Termansen, M., Buchholtz, G., Munter, B., Bruun, H.G., Andersen, A. H. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 94 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 83.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,88 MB)

No. 81: Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particle emissions - 2012-2035. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Fauser, P., Hoffmann, L. & Gyldenkærne, S. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 151 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 81.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,55 MB)

No. 79: Verification of the Danish 1990, 2000 and 2010 emission inventory data. Fauser, P., Nielsen, M., Winther, M., Plejdrup, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Nielsen, O.-K. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 151 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 79.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,40 MB)

No. 71: Disko West. A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D., Mosbech, A., Schiedek, D. & Dünweber, M. (Eds.) 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 306 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 71.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (27,37 MB)

No. 70: Danish Emission Inventory for Waste Incineration and Other Waste. Inventories until year 2011. Hjelgaard, K. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 96 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 70.
Summary | Sammenfatning | http://dce2.au.dk/pub/SR70.pdf i pdf-format (2,23 MB)

Nr. 69: Tålegrænser for dansk natur. Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf. Bak, J.L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (4,63 MB)

No. 68: Improved inventory for heavy metal emissions from stationary combustion plants. 1990-2009. Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Hoffmann, L. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 111 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 68.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,33 MB)

No. 67: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S.S. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 59 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,85 MB)

Nr. 66: Jagttidsrevision 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider. Christensen, T.K., Asferg, T., Madsen, A.B., Kahlert, J., Clausen, P., Laursen, K., Sunde P., Haugaard, L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,88 MB)

Nr. 65: Luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner i byområder. Olesen, H.R., Winther, M., Plejdrup, M.S., Brandt, J., Ketzel, M. & Ellermann, T. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 39 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (10,06 MB)

Nr. 64: Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København. Brandt, J., Jensen, S.S., Plejdrup, M. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 64.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,57 MB)

Nr. 63: Vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet. Wind P. & Berthelsen, J.P. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 63.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,17 MB)

No. 62: Socio-economic evaluation of selected biogas technologies. Møller, F. & Martinsen; L. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 231 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 62.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,34 MB) 

Nr. 61: Undersøgelse af faunaens brug af fauna/menneske passager på Give-Billund motortrafikvejen og Kolding-Esbjerg motorvejen. En biologisk vurdering af brugen og anbefalinger til forbedringer. Madsen, A.B., Christensen, P.K., Møller, J.D. & Haugaard, L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 61.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (14,34 MB)

Nr. 60: Udvikling af planteindeks i danske vandløb Vurdering af økologisk tilstand (Fase I). Baattrup-Pedersen. A. & Larsen, S.E. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 60.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,96 MB)

Nr. 59: Biologiske indikatorer til vurdering af økologisk kvalitet i danske søer og vandløb. Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Kristensen, E.A, Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R. & Friberg, N. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 59.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,11 MB)

Nr. 57: Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København. Jensen, S.S., Brandt, J., Ketzel, M., Plejdrup, M. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi, 85 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 57.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (4,92 MB)

No. 56: Denmark's National Inventory Report 2013. Emission Inventories 1990-2011 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 1202pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 56.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (20,51 MB) 

No. 55: Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2012. Bach, L. & Asmund, G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 55.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (2,47 MB)

Nr. 54: Screening af phenoler i marint biota. Lassen, P. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,50 MB)

No. 53: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2011. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 699 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 53.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (26,40 MB) 

Nr. 52: Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen, P., Bregnballe, T., Laursen, K. & Teilmann, J. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. 
Sammenfatning | Hele rapporten (7,36 MB) | Kortbilag (18,86 MB)  

No. 51: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2011. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Sørensen, J.G., Strandberg, M., Damgaard, C. & Krogh, P.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 51. 
Sammenfatning | Hele rapporten (1,05 MB)