Aarhus University Seal

Nr. 451-500

No. 500: The Particle Project 2021. Ellermann, T., Massling, A., Bossi, R., & Nordstrøm, C. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 500.
Summary |  Sammenfatning | Report (4,95 MB) 

No. 499: Modelling long-range transport and emissions from local sources of new contaminants in the Arctic. Fauser. P., Hansen, K.M., Christensen, J.H., Sørensen, P.B. & Vorkamp, K. 2022.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 87 pp. Scientific Report No. 499.
Summary | Sammenfatning | Report (10,90 MB)

No. 498:  Transport of nitrogen and phosphorus from land to sea around year 1900. Jung-Madsen, S. and Bach H. (red.) 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 192 pp. Scientific Report No. 498.
Summary | Sammenfatning | Report (22,02 MB) 

No. 496: Restoration of dune habitats in Østerild. Results from the monitoring programme 2011-2021. Brunbjerg, A.K., Ejrnæs, R. & Nygaard, B. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report No. 496.
Summary | Sammenfatning | Report (6,91 MB) 

No. 495: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for Northeast Greenland (71º-81.5º N). Clausen, D.S., Boertmann, D, Johansen, K.L., Potter, S., Myrup, M., Zinglersen, K.B & Mosbech, A. 2022. – Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 495.
Summary | Eqikkaaneq | Sammenfatning | Report (105,70 MB)

No. 494: Denmark's National Inventory Report 2022. Emission Inventories 1990-2020 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Scott-Bentsen, N., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L., & Hansen, M.G. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 969 pp. Scientific Report No. 494.
Summary | Sammenfatning | Report (32,31 MB) 

Nr. 493: Non-target screening - identifikation af nye kemikalier i indemiljøet. Fauser, P., Zhu, L., Sanderson, H., Mikkelsen, L. &, Vorkamp, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 493.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,52 MB)

No. 492: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for Southeast Greenland (56º-71º N). Johansen, K.L., Boertmann, D., Clausen, D.S., Kyhn, L., Potter, S., Myrup, M., Zinglersen, K.B. & Mosbech, A. 2022. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 492.
Summary | Eqikkaaneq | Sammenfatning | Report (129,41 MB) 

Nr. 491: Inkludering af klimaeffekt af økologisk landbrugsproduktion i den nationale emissionsopgørelse og fremskrivning. Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S. & Albrektsen, R. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 491.
Sammenfatning | Summary | Report (4,22 MB)

Nr. 490: Videnskatalog. Potentielle natur og miljø virkemidler, forvaltningsprincipper og overvågning i vindmølleparkområder. Dahl, K., Hansen, J.L.S., Pedersen, I.K., Lønborg, C. & Göke, C. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 490.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,51 MB)

No. 489: Monitoring glacial algae and impurities on the Greenland ice sheet. Anesio, A. M., Cook, J. M., Chevrollier, L. A., Feng, S., Fausto, R.s., Box, J. E. & Tranter, M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Scientific Report No. 489.
Summary | Sammenfatning | Report (5,08 MB)

No. 488: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2020. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 583 pp. Scientific Report No. 488.
Summary | Sammenfatning | Report (31,19 MB) 

No. 487: Assessment of the potential environmental impacts of a major ammonia spill from a Power-to-X plant and from shipping of ammonia in Greenland. Fritt-Rasmussen, J., Gustavson, K., Aastrup, P., Agersted, M.D., Boertmann, D., Clausen, D.C., Jørgensen, C.J., Lansø, A.S. & Mosbech, A. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 88 pp. Scientific Report No. 487.
Eqikkaaneq | Summary | Sammenfatning | Report (18,25 MB)

Nr. 486: Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret vandkvalitet. Udvikling og anvendelse af metaanalysefunktion til benefit transfer. Zandersen, M., Olsen, S.B., Martinsen, L., Panduro, T.E., Zemo, K.H. & Hasler B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 63 s. - Videnskabelig rapport nr. 486.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,07 MB) | Redskab til beregning af samfundsøkonomiske gevinster ved vandkvalitetsforbedringer

No. 485: A review on vegetation damages caused by anthropogenic disturbances in the terrestrial Arctic. - with recommendations for best practices to minimize vegetation damage from driving with heavy equipment. Kyhn, L.A., Boertmann, D., Aastrup, P. & Mosbech, A. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy,66 pp. Scientific Report No. 485.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (15,61 MB)  

Nr. 484:  Udvikling af model til understøttelse af vandplanlægningen i fastlæggelsen af koncentrationsniveauer af metaller i danske vandløb. Peter Borgen Sørensen, Christian Frølund Damgaard, Poul Løgstrup Bjerg, Hans Estrup Andersen, Peter Engelund Holm, Henrik Tornbjerg, Jesper Leth Bak, Goswin Johann Heckrath, Ane Kjeldgaard, Patrik Fauser. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 484.
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,2 MB)

No. 483:  Literature review of ecotoxicity data of fluoride, rare earth elements and naturally occurring radionuclides. Contaminants of concern associated with the Kvanefjeld and Tanbreeze mining projects in South Greenland. Hansen, V., Gustavson, K., Asmund, G. & Jia, Y.  2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report No. 483.
Summary | Report (4,79 MB)

No. 482: South Greenland - Regional environmental baseline assessment for mining activities. Fritt-Rasmussen, J., Raundrup, K. & Mosbech, A. (Eds). 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 201 pp. Scientific Report No. 482.
Summary | Sammendrag | Naalisagaq | Report  | Nalunaarusiaq (15 MB) 

No. 481: Assessment of the impact of glacial algae and abiotic impurities on the melting of the Greenland ice sheet. Anesio, A.M. and Cook, J.M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Scientific Report No. 481.
Summary | Sammenfatning | Report (3,35 MB)

Nr. 480: Overvågning af vådområder 2016 - 2017 – 2018. NOVANA. Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 480.
Sammenfatning | Rapport (20,9 MB)

Nr. 479: Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande. Timmermann, K., Stæhr, P.A.U., Göke, C. Upadhyay, S. & Erichsen. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 479.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,79 MB)

Nr. 478: Vandmiljø og Natur 2020. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jung-Madsen, S., Boutrup, S., Nielsen, V.V., Hansen, A.S., Svendsen, L.M., Fredshavn, J., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, Nygaard, B., Kjær, C., Ellermann, T., Thorling, L. &, Frank-Gopolos, T.  2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 478.
Sammenfatning | Summary | Rapport (12,42 MB)

Nr. 477: NOVANA 2020. Effektovervågning af terrestriske naturtyper. Nygaard, B., Fløjgaard C., Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport nr. 477.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,33 MB)

Nr. 476: ARTER 2020. NOVANA. Kjær, C., Therkildsen, O:R. Brunbjerg, A.K., Bladt, J. & Mikkelsen, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 476.
Sammenfatning | Rapport (1,96 MB)

Nr. 475: Marine områder 2020. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2021. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 475.
Sammenfatning | Summary | Report (17,66 MB)

Nr. 474: Søer 2020. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Andersen, P.M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 474.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,60 MB)

Nr. 473: Vandløb 2020. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G. & Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 473.
Sammenfatning | Summary | Rapport (15,08 MB)

Nr. 472:  Landovervågningsoplande 2020. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Houlborg, T., Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 260 s. - Videnskabelig rapport nr. 472.
Sammenfatning | Rapport (20,81 MB)

Nr. 471: Atmosfærisk deposition 2020. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Løfstrøm, P., Lansø, A. S., Monies, C., Geels, C., & Poulsen, M. B., 2021: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 95s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 471.

Sammenfatning | Rapport (6,90 MB) 

Nr. 470: De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark. Nygaard, B., Moeslund, J.E, Ejrnæs, R., Mielec, C.L., Carl, H., Clausen, K.K., Dylmer, E., Elmeros, M., Flensted, K., Fog, K., Goldberg, I., Hansen, M.D.D., Helsing, F., Jørum, P., Lissner, J., Læssøe, T., Madsen, H.B., Misser, J., Olsen, K., Søchting, U., Wiberg-Larsen, P. og Wind, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Videnskabelig rapport nr. 470.
Sammenfatning | Summary | Rapport (18,87 MB)

No. 469: Modelling chlorophyll-a concentrations in Danish coastal waters using a Bayesian modelling approach. Documentation report. Shetty N, Christensen JPA, Damgaard C & Timmermann K. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp. Scientific Report No. 469.
Summary | Sammenfatning | Report (5,80 MB)

Nr. 468: Tre års undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn. Zak, D. & Hoffmann, C.C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport nr. 468.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,63 MB)

Nr. 467: Luftkvalitet 2020. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning. Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C., Jensen, S.S., Nielsen, O-K., Winther, M., Bech Poulsen, M., Monies, C. og Sørensen, M.B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 144 s. - Videnskabelig rapport nr. 467.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,15 MB)

Nr. 466: Miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2008-2019. Boutrup, S., Kjær, C., Johansson, L.S., Larsen, M.M., Poulsen, M.B., Bossi, R., Christensen, M.R. & Frank-Gopolos, T 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 288 s. - Videnskabelig rapport nr. 466. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (13,40 MB)

Nr. 465: Danmarks biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling. Ejrnæs, R., Nygaard, B., Kjær, C., Baattrup-Pedersen, A., Brunbjerg, A. K., Clausen, K., Fløjgaard, C., Hansen, J.L.S., Hansen, M.D.D., Holm, T.E., Johnsen, T.J., Johansson, L.S., Moeslund, J.E., Sterup. J., Hansen R.R., Strandberg, B., Søndergaard, M. & Wiberg-Larsen, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 272 s. - Videnskabelig rapport nr. 465.
Sammenfatning | Summary |  Rapport (9,80 MB)

Nr. 464: Reduktionspotentialer for luftforurening fra national søfart i Danmark ved retrofit af SCR og partikelfiltre - Betydning for helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger. Jensen, S.S., Winther, M., Brandt, J., Frohn, L.M., 2021.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 43 s. - Videnskabelig rapport nr. 464.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,92 MB)

No. 463: The Danish emission inventory for fugitive emissions from fuels. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Nielsen, M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 pp. Scientific Report No. 463.
Summary | Sammenfatning | Report (9,15 MB)

Nr. 462: Klimagunstigt ferieliv. Petersen, L.K., Cold-Ravnkilde, S., Ballantyne, A.G, & Mortensen, M.N. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 61 s. - Videnskabelig rapport nr. 462.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,12 MB)

No. 461: Establishing Chlorophyll-a reference conditions and boundary values applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027. Timmermann, K, Christensen, J.P.A. & Erichsen, A. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 461.
Summary | Sammenfatning | Report (1,67 MB)

Nr. 460: Udvikling af en dansk naturindikator (DNI).  Ejrnæs, R., Bladt, J., Dalby, L., Pedersen, P.B.M., Fløjgaard, C., Levin, G., Baaner, L., Brunbjerg, A.K., Mellerup, K., Angelidis, I. & Nygaard, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 460.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,79 MB) | Bilag 4-6

Nr. 459:  Mulige finansieringsmodeller af klimatilpasningsprojekter.  Panduro, T.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Videnskabelig rapport nr. 459.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,16 MB)

Nr. 458: Udredning af alternative datakilder i NOVANA-programmets naturtypeovervågning. Moeslund, J.E., Nygaard, B., Normand, S. & Madsen, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 458.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,95 MB)

Nr. 457:  Effektiviteten af blyfri riffelammunition – erfaringer fra Jægersborg Dyrehave og Kalvebod Fælled.  Kanstrup, N. & Balsby, T.J.S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 457.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,79 MB)

Nr. 456:  Biodiversitetskortets bioscore.  Ejrnæs, R., Bladt, J., Moeslund, J. & Brunbjerg, A.K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Videnskabelig rapport nr. 456.

Sammenfatning | Rapport (11,48 MB)

Nr. 455: Modellering af statsvejnettets fragmentering af vilde dyrs levesteder. Groom GB & Elmeros M 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 455.
Sammenfatning | Rapport (7,18 MB)

No. 454: Projection of greenhouse gases 2020-2040. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M.. 2021.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 132 pp. Scientific Report No. 454.
Summary | Sammenfatning | Report (6,76 MB)

Nr. 453: Vandmiljø og Natur 2019. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jung-Madsen, S., Boutrup, S., Nielsen, V.V., Hansen, A.S., Svendsen, L.M.,, Fredshavn, J., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H. Kallestup, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, Nygaard, B., Kjær, C., Nielsen, R.D., L.S., Ellermann, T., Thorling, L. & Nielsen, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 453.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (7,73 MB)  

Nr. 452: Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Holm, H. & Kjeldgaard, A. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 452.
Sammenfatning | Summary| Rapport (8,02 MB)

Nr. 451:  Landovervågningsoplande 2019. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Petersen, R.J., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 258 s. - Videnskabelig rapport nr. 451.
Sammenfatning | Rapport (21,06 MB)