Aarhus University Seal

LATEST SCIENTIFIC REPORTS

Nr. 569: Danish emission inventories for solid waste disposal on land. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. & Nielsen, O-K. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 57 pp. Scientific Report No. 569.

Read the report here.

Nr. 568: Vurdering af tilstanden i de danske havområder for havstrategidirektivets deskriptor 11. -Kriterierne D11C1 impulsstøj og D11C2 vedvarende lavfrekvent støj.

Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffiths, E. & Marcolin, C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. - Videnskabelig rapport nr. 568

Læs rapporten her.