Aarhus University Seal

Nr. 401-450

No. 450:  The Particle Project 2020.  Ellermann, T., Massling, A., Bossi, R., & Nøjgaard, J.K., T., 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 450. 
Summary | Sammenfatning | Report (2,55 MB)

Nr. 449:  Miljøindikatorer – Indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer. Sammenstilling og præsentation af eksisterende data, der kan understøtte indikatorer til vurdering af klimaændringer på miljø og natur. Andersen, P., Damgaard, C., Andersen, M.A., Andersen, H.E. & Jeppesen, E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Videnskabelig rapport nr. 449.
Sammenfatning | Rapport (8,93 MB)

Nr. 448:  Effekt for luftkvaliteten af fotokatalytiske belægninger.  Frederickson, L. B., Russell H. S., Hertel, O., Ellermann, T., Jensen S. S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 448. 
Sammenfatning | Summary  | Rapport (1,30 MB)

No. 447:  Kattegatt Syd Offshore Wind Farm. Effects of pile driving, gravity foundations and sediment spill on marine mammals. Kyhn, L.A., Tougaard, J. & Mikaelsen, M.A. (2021). Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 167 pp. Scientific Report No. 447.
Summary | Report (40,72 MB) 

No. 446:  Prioritization of emerging contaminants for a Nordic screening study. Sanderson, H., Fauser, P. & Vorkamp, K. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 446. 
Summary| Sammenfatning | Rapport (2,95 MB)| Appendix 1         

Nr. 445:  Luften på din vej 2.0. Jensen, S.S., Ketzel, M., Khan, J., Valencia, V.H., Brandt, J., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Nielsen, O.-K. Plejdrup, M.S., Ellermann, T. (2021). DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport nr. 445.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,67 MB)

Nr. 444: Det biologiske levegrundlag for kirkeugler i Danmark. Sunde, P., Mayer, M., Fox, A.D., Holm-Andersen, A., Šálek, M., Lindhøj, F.J., Krištín, A., Obuch, J., Chrenkova, M., Kaatz, G., McAneney, C., Kaczmar, E., Brøndum, K., Christensen, M.M., Jensen, E.H., Rudbeck, A.V., Skjoldager, M. & Jacobsen, L.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 444.
Sammenfatning | Summary | Zusammenfassung | Rapport (4,73 MB)

No. 443: Danish emission inventories for agriculture. Inventories 1985 – 2018. Albrektsen, R., Mikkelsen, M.H. & Gyldenkærne, S. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 202 pp. Scientific Report No. 443.
Summary | Sammenfatning | Report (4,48 MB)

No. 442: Updating the emission model for residential wood combustion.  Nielsen, O.-K., Nielsen, M. & Plejdrup, M.S., 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 86 pp. Scientific Report No. 442.
Summary | Sammenfatning | Report (6,61 MB)

No. 441: Unit costs of air emissions in Vietnam for energy system modelling. Brandt, J., Christensen, J.H., Jensen, S.S., Im. U. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report No. 441.
Summary | Report (2,60 MB)

Nr. 440: Betydningen af danske vandløbs alkalinitet for de bentiske algesamfund. Baattrup-Pedersen, A., Johnsen, T.J. & Riis, T. 2021. AarhusUniversitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 440.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,33 MB)

No. 439: Davis Strait – an updated strategic environmental impact assessment of oil and gas activities in the eastern Davis Strait.  Merkel, F., Boertmann, D. & Mosbech, A. 2021. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 439, 332 pp.

Summery | Sammenfatning | Imaqarniliaq | Report (36,14 MB)

No. 438: Disko West – an updated strategic environmental impact assessment of oil and gas activities.  Boertmann, D. & Mosbech, A. 2021. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 438, 384 pp.

Summary | Sammenfatning | Imaqarniliaq | Report (49,65 MB)   

No. 437:  Denmark's National Inventory Report 2021. Emission Inventories 1990-2019 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Scott-Bentsen, N., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Olsen, T. M. & Hansen, M.G. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 944 pp. Scientific Report No. 437.
Summary | Sammenfatning | Report (30,29 MB)

Nr. 436: Landmænds oplevelse af barrierer og muligheder for præcisionsteknologi til ukrudtsbekæmpelse – baseret på interviews om konkret RoboWeedMaPS-teknologi. Pedersen, A.B. & Nielsen, H.Ø. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport nr. 436.
Sammenfatning | Rapport (5,77 MB)

No. 435: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2019. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 580 pp. Scientific Report No. 435.
Summary | Sammenfatning | Report (28,51 MB)

Nr. 434: Vildtbestande og jagttider i Danmark. Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2022. Madsen, AB, Christensen, TK, Madsen, J, Balsby, TJSB, Bregnballe, T, Clausen, KK, Clausen, P, Elmeros, M, Fox, AD, Frederiksen, M, Hansen, HP, Haugaard, L, Heldbjerg, H, Mayer, M, Mikkelsen, P, Nielsen, RD, Pedersen, CL, Pedersen, IK, Sterup, J & Therkildsen, OR 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 168 s. - Videnskabelig rapport nr. 434.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,13 MB)

Nr. 433: Geotekniske og geofysiske forundersøgelser til Energiø Nordsø. Vurdering af påvirkning på havpattedyr. Kyhn, L.A., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J., Tougaard, J. & Mikaelsen, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 433.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,49 MB)

Nr. 432: Geotekniske og geofysiske forundersøgelser til Energiø Østersø. Vurdering af påvirkning på havpattedyr. Kyhn, L.A., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J., Tougaard, J. & Mikaelsen, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 432.
Sammendrag | Summary | Rapport (4,86 MB)

Nr. 431: Analyse af CO2-emissioner og økonomi ved grøn omstilling af fiskefartøjer. Winther, M. & Martinsen, L. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 431.
Sammenfatning | Rapport (0,6 MB)

Nr. 430: Helbredseffekter af Black Carbon i Københavns Kommune. Jensen, S. S., Brandt, J., Ketzel, M., Ellermann, T., Nielsen, O.-K. Plejdrup, M.S., Winther, M., Andersen, M.S., Sigsgaard. T. (2021): DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 74s. - Videnskabelig rapport nr. 430.
Sammenfatning | Rapport (4,30 MB)

Nr. 429: Havets pH balance - påvirkning fra klima og næringsstoffer. Carstensen, J., Reducha Andersen, N., Christensen, J. & Mohn, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Videnskabelig rapport nr. 429.
Sammenfatning | Summary| Rapport (2,59 MB)

Nr. 428: Udvikling af en forvaltningsstrategi, der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler. Lauridsen, T.L., Bruhn, D., Clausen, P., Andersen, L.H., Pertoldi, C., Jeppesen, E. Søndergaard, M., Levy, E., Fox, A.D., Balsby, T.J.S., Bahrndorff, S., He, H., Pedersen, C.L. & Nielsen, H.H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 186 s. - Videnskabelig rapport nr. 428.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,77 MB)

Nr. 427: Vilde bestøvende insekter og virkemidler. Strandberg, B., Bruus, M., Hansen, R.R., Axelsen, J.A., Dupont, Y.L. & Rasmussen, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 150 s. - Videnskabelig rapport nr. 427.

Sammenfatning | Rapport (5,70 MB)

No. 426: Emission scenarios and air quality modelling for residential wood combustion. Impact analysis of measures for small wood burning appliances in Denmark and effect on transport of black carbon to the Arctic. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Christensen, J.H. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 54 p. – Scientific report no. 426.
Summary | Sammenfatning | Report (4,09 MB)

Nr. 425: Biodiversitetseffekter af rewilding. Fløjgaard, C., Buttenschøn, R.M., Byriel, F.B., Clausen, K.K., Gottlieb, L., Kanstrup, N., Strandberg, B. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 124 s. - Videnskabelig rapport nr. 425.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,08 MB)

No. 424: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until 2018. Nielsen, M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 280 pp. Scientific Report No. 424.
Summary |Sammenfatning | Report (7,42 MB)

No. 423: Kattegatt Syd Offshore Wind Farm. Assessment of impact from pre-project surveys. L. A. Kyhn & J. Tougaard. 2021.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Scientific Report No. 423.
Summary | Report (4,58 MB)

No. 422: Modelling light conditions in Danish coastal waters using a Bayesian modelling approach. Model documentation. Christensen, J.P.A., Shetty, N., Andersen, N.R., Damgaard, C. & Timmermann, K. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 48 pp. Scientific Report No. 422.
Summary | Sammenfatning | Report (3,41 MB)

Nr. 421: Arter 2019. NOVANA. Christian Kjær. Bettina Nygaard, Ole Roland Terkildsen, Morten Elmeros, Jesper Bladt og Peter Mikkelsen 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport nr. 421.
Sammenfatning | NOVANA.au.dk | Rapport (2,5 MB)

Nr. 420: Fugle 2018-2019. NOVANA. Holm, T.E., Nielsen, R.D., Clausen, P., Bregnballe. T., Clausen, K.K., Petersen, I.K., Sterup, J., Balsby, T.J.S., Pedersen, C.L., Mikkelsen, P. & Bladt, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 216 s. - Videnskabelig rapport nr. 420.
Sammenfatning | NOVANA.au.dk | Rapport (11,79 MB)

Nr. 419: Kortlægning af habitatnaturtyper 2019. NOVANA. Nygaard, B., Ejrnæs, R., Fredshavn, J.R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 462 s. – Videnskabelig rapport nr. 419. Sammenfatning | NOVANA.au.dk | Rapport (20,80 MB)

Nr. 418: Marine områder 2019. NOVANA. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 418.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,19 MB)

Nr. 417: Søer 2019. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Andersen, P.M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 417.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,60 MB)

Nr. 416: Vandløb 2019. Økologisk tilstand. NOVANA. Kallestrup, H., Kjær, C. & Bruus, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 416.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,35 MB)

Nr. 415: Atmosfærisk deposition 2019. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 90s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 415.
Sammenfatning | Rapport (10,35 MB)

Nr. 414: Muligheder for modellering af miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand. Sørensen, P.B., Andersen, H.E., Fauser, P., Bjerg, P.L., Bro, R., Holm. P.E. & Abrahamsen 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 414.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,58 MB)

Nr. 413: Kortlægning af udviklingen i luftforurening fra krydstogtskibe og andre skibe i fem danske havne. Jensen, S.S., Winther, M., Løfstrøm, P., Ketzel, M., Frohn, L.M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 129 s. - Videnskabelig rapport nr. 413.
Sammenfatning | Rapport (31,14 MB)| Bilag 1 | Bilag 4 | Bilag 5

Nr. 412:  Virkemiddelkatalog for begrænsning af luftforurening i Odense Kommune.  Jensen, S.S., Winther, M., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Brandt, J., Ketzel, M., Ellermann, T. (2020). Aarhus Universitet,  DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 91 s. - Videnskabelig rapport nr. 412.
Sammenfatning | Rapport (2,61 MB)

No. 411:  Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until the year 2018. Winther, M. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 132pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 411. 
Summary | Sammenfatning | Report (4,04 MB)

Nr. 410: Luftkvalitet 2019. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning. Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Matthias Ketzel, Andreas Massling, Rossana Bossi, Lise Marie Frohn, Camilla Geels, Steen Solvang Jensen, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Maria Bech Poulsen, Jesper Nygaard og Jacob Klenø Nøjgaard 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport nr. 410.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,51 MB)

No. 409: Stora Middelgrund Offshore Wind Farm. Effects of underwater noise on marine mammals. Jakob Tougaard, Mark A. Mikaelsen, Floris M. van Beest, Line A. Kyhn. (2021).  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 142 pp. Scientific Report No. 409.
Summary | Report (40,23 MB) 
 

No. 408:  Projection of greenhouse gases 2019-2040.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M.. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 131 pp. Scientific Report No. 408.
Summary | Sammenfatning | Report  (6,63 MB)

Nr. 407: Kortlægning af luftforureningen i Odense Kommune.  Jensen, S. S., Brandt, J., Frohn, L.M., Ketzel, M., Winther, M., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Ellermann, T. (2020).  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 407.
Sammenfatning | Rapport (7,43 MB)

No. 406:  Quality manual for the Danish greenhouse gas inventory. Version 3.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Nielsen, M, Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report No. 406. 
Summary | Sammenfatning | Report (8,26 MB)

Nr. 405: Indvandring og biodiversitet på det nye stenrev ved Livø.  Dahl, K., Buur, H., Andersen, O.N., Göke, C. & Tonetta, D. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 405.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,73 MB)        

Nr. 404:  Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb – biologiske samfund og grænsefastsættelse. Baattrup-Pedersen, A. & Fejerskov, M.L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Videnskabelig rapport nr. 404.
Sammenfatning | Rapport (1,20 MB)            

Nr. 403:  Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat – natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier.  Riemann B, Abay AT, Ankjærø, T, Bruhn A, Dahl K, Galatius A, Göke C, Hasler B, Jimenez ER, Kaae BC, Olafsson AS, Petersen IK, Rasmussen MB, Termansen M & Zandersen M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 136 s. - Videnskabelig rapport nr. 403. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (27,41 MB)       

Nr. 402:  Dynamiske, procesbaserede modeller som forvaltningsværktøj for danske søer. Forsknings- og udviklingsprojekt vedr. muligheden for anvendelse af dynamiske modeller i forvaltningen af søer i Vandområdeplaner.  Nielsen, A., Andersen, T.K., Søndergaard, M. & Trolle, D. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,56 s. - Videnskabelig rapport nr. 402.
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,46 MB)            

No. 401:  Review of the scientific evidence of air pollution causing health effects in people living in the vicinity of concentrated animal feeding operations (CAFOs). Gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening hos naboer til store husdyrbrug.  Sigsgaard, T., Frohn, L.M., Frederiksen, S., Hertel, O., Kjærgaard, S. & Schlünssen, V. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp. Scientific Report No. 401.
Summary | Sammenfatning | Report (1,13 MB)