Aarhus University Seal

Nr. 251-300

Nr. 300: Udvikling i luftkvalitet og helbredseffekter for 2020 og 2030 i relation til Nationalt program for reduktion af luftforurening (NAPCP). Jensen, S.S., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Brandt, J., Ketzel, M., Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hertel, O., Ellermann, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport nr. 300.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,51 MB)

Nr. 299: Tilstandsvurdering af levesteder for skovfugle. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Clausen, K.K., Therkildsen, O.R., Dalby, L. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport nr. 299.
Sammenfatning | Rapport (0,74 MB)

Nr. 298: Fremskrivning af emissioner. SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 og sod. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Hjelgaard, K., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Thomsen, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 75 s. - Videnskabelig rapport nr. 298.
Sammenfatning | Summary | Report (2,63 MB)

Nr. 297: Biodiversitetsindikatorer til en effektbaseret naturtilskudsordning. Fløjgaard, C., Nielsen, S.S., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 297.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,62 MB)

Nr. 296: Udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb. Andersen, D.K., Larsen, S.E., Johansson, L.S., Alnøe, A.B. & Baattrup-Pedersen, A. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 296.
Sammenfatning | SummaryRapporten (1,77 MB) 

Nr. 295: Forbrugere i en cirkulær økonomi: socioøkonomisk analyse af danske husstandes affaldssorteringsadfærd. Nainggolan, D., Pedersen, A.B., Smed, S., Zemo, K.H., Hasler, B. & Termansen, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 33 s. - Videnskabelig rapport nr. 295.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,68 MB)

No. 294: Projection of greenhouse gases 2017-2040. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 127 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 294.
Summary | Sammenfatning | Report (4,14 MB)

Nr. 293: Overvågning af vådområder 2015. NOVANA. Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. Larsen, S.E. og Kjeldgaard, A. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 293.
Sammenfatning | Rapport (6,58 MB) 

No. 292: Danish emission inventory for industrial processes. Results of inventories up to 2016. Hjelgaard, K.H. & Nielsen, O.-K. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 192 pp. Scientific Report No. 292.
Summary | Sammenfatning | Report (3,04 MB)

No. 291: Analysis of microplastic particles in Danish drinking water. Strand, J., Feld, L., Murphy, F., Mackevica, A. & Hartmann, N.B. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report No. 29.
Summary | Sammenfatning | Report (1,21 MB)

Nr. 290: Mulig metode til beregning af arealspecifikke tålegrænser for kategori 3 natur. Bak, J. & Damgaard, C.F. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 290.
Sammenfatning | Rapporten  (1,59 MB)

No. 289: Marine mammals in relation to the alternative route north of Bornholm Nord Stream 2 project. Baseline and assessment report. Tougaard, J., Galatius, A., Teilmann, J. & Sveegaard, S. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 70 pp. Scientific Report No. 289.
Summary | Report (7,45 MB)

No. 288: Barite-bound mercury in marine sediments; potential release and bioavailability under Arctic conditions. Wegeberg, S. & Gustavson, K. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Scientific Report No. 288.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report

No. 287: BALHAB. Project report to ASCOBANS for the project “Baltic Sea Harbour porpoise foraging habitats (BALHAB)”. Kyhn, L.A., Carlén, I., Carlström, J. and Tougaard, J. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Scientific Report No. 287.
Summary | Report (2,65 MB)

No. 286: Effects of larger turbines for the offshore wind farm at Krieger’s Flak, Sweden. Assessment of impact on marine mammals. Tougaard, J. & Michaelsen, M. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 112 pp. Scientific Report No. 286.
Summary | Report ( 8,31 MB)

No.285: The Particle Project 2017-2018. Nøjgaard, J. K., Massling, A., Ellermann, T., 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 285.
Summary | Sammenfatning  | Rapporten (2,58 MB) 

Nr. 284: Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande.  Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (3,23 MB)

Nr. 282: Danske søtyper. Søndergaard, M., Johansson, L.S. & Levi, E. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 162 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 282.
Sammenfatning | Rapporten (10,25 MB)

No. 281: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2017. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R. & Jensen, S.S. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 281.
Summary | Sammenfatning | Report (5,03 MB)

Nr. 280: Militær arealanvendelse i et historisk perspektiv. Svenningsen, S., Levin, G. & Perner, M.L. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 73 s. - Faglig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 280.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (26,66 MB)

No. 279: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until 2015. Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Plejdrup, M.S. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 324 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 279.
Summary | Sammenfatning | Report (7,36 MB)

No. 278: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2017. Bach, L. & Larsen, M.B. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 278.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (2,66 MB)

No. 277: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until the year 2016. Winther, M. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 124pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 277.
Summary | Sammenfatning | Report (2,09 MB)

Nr. 276: Nye nøgletal på natur- og miljøområdet – et litteraturstudie over muligheder og begrænsninger. Zandersen, M., Lundhede, T., Martinsen, L., Hasler, B. & Termansen, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 276.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,12 MB)

Nr. 275: Vurdering af virkninger på natur og miljø af forskellige modeller for ændret regulering af ammoniakemission. Bak, J., Løfstrøm, P. & Damgaard, C.F. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 275.
Sammenfatning | Rapporten (4,50 MB)

Nr. 274: Vandmiljø og Natur 2016. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Therkildsen, O.R., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 274.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (6,83 MB)

Nr. 273: Landovervågningsoplande 2016. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 194 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 273.
Sammenfatning | Rapporten (7,34 MB)

No. 272: Denmark's National Inventory Report 2018. Emission Inventories 1990-2016 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2018. . Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy 851 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 272.
Summary | Sammenfatning | Report (23,97 MB)

No. 271: Arctic marine potential of microbial oil degradation. Wegeberg, S., Johnsen, A., Aamand, J., Lassen, P., Gosewinckel, U., Fritt-Rasmussen, J., Rigét, F., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 54 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 271.
Summary | Report (2,11 MB)

Nr. 270: Vandløb 2016 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Kjeldgaard, A. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 270.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (8,49 MB)

Nr. 269: Spæktykkelse som indikator for tilstand hos danske havpattedyr. Galatius, A., Kyhn, L.A. & van Beest, F. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 269.
Sammenfatning | Rapport (1,28 MB)

Nr. 268: Virkemiddelkatalog for luftforurening i Region Hovedstaden. Jensen, S.S., Winther, M., Ketzel, M., Plejdrup, M.S. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s. -Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 268.
Sammenfatning | Rapporten (1,35 MB)

No. 267: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2016. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 495 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 267.
Summary | Sammenfatning | Report (21,08 MB)

Nr. 266: Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder. Nygaard, B., Oddershede, A. og Høye, T.T. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 186 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 266.
Sammenfatning | Rapport | Appendiks A

Nr. 265: Kortlægning af ålegræsenge med ortofotos - muligheder og begrænsninger. Ørberg, S.B., Groom, G.B., Kjeldgaard, A., Carstensen, J., Rasmussen, M.B., Clausen, P. & Krause-Jensen, D. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 265.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,48 MB)

Nr. 264: Atmosfærisk deposition 2016. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 67s. – Videnskabelig rapportfra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 264.
Sammenfatning | Rapporten (5,01 MB)

Nr. 263: Zink og kobber i vandmiljøet. Kilder, forekomst og den miljømæssige betydning. Jensen, J. & Bak, J.L. 2018.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 263.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,94 MB) 

Nr. 262: Arter 2016. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J. Therkildsen, O.R., Mikkelsen, P. & Bladt, J.2018. Arter 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 262.
Sammenfatning | Rapporten (3,80 MB)

Nr. 261: Fugle 2016. NOVANA. Holm, T.E.. Clausen, P., Nielsen, R.D., Bregnballe, T. Petersen, I.K., Mikkelsen, P. & Bladt, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 136 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 261.
Sammenfatning | Rapporten (10,66 MB)

Nr. 260: Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller samt naturtyper og arter. NOVANA. Rasmussen, J.J., Andersen, D.K. & Alnøe, A.B. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 260.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (3,20 M)

Nr. 259: Søer 2016. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L. & Windolf, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 259.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (6,01 MB)

Nr. 258: Ulve (Canis lupus) i Danmark 2012-2017. Oversigt og analyse af tilgængelig bestandsinformation. Sunde, P. & Olsen, K. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 258.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (11,17 MB)

Nr. 257: Potentielle miljøeffekter ved anvendelse af forsuret gylle på landbrugsjord. Jensen, J., Krogh, P.H., Sørensen, P. & Petersen, S.O. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,64 MB)

Nr. 256: Effekt af bundtrawling på bundfauna-samfund i Kattegat. Undersøgt med forskellige bundfaunaindeks baseret på NOVANA-overvågningsdata. Hansen, J.L.S. & Blomqvist, M. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 256.
Sammenfatning | Rapporten (3,01 MB)

No. 255: Preparation of an inventory of emissions and loadings of priority substances to Danish river basins. Hans Sanderson & Patrik Fauser 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 255.
Summary | Report (1,08 MB)

Nr. 254: Kortlægning af luftforureningens helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden. Jensen, S.S., Brandt, J., Christensen, J.H., Geels, C., Ketzel, M., Plejdrup, M. S., Nielsen, O.-K. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 127 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 254.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (12,05 MB)

Nr. 253: Marine områder 2016. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 253.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (10,14 MB)

No. 252: Emissions from shipping in the Arctic from 2012-2016 and emission projections for 2020, 2030 and 2050. Winther, M., Christensen, J.H., Angelidis, I. & Ravn, E.S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 125 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 252.
Summary | Sammenfatning | Report (22,73 MB)

Nr. 251: Effekter af jagt på vandfugle i Skjern Enge. En sammenligning af to modeller for jagtregulering. Bregnballe, T., Kristensen, C., Sunde, P. & Clausen, K.K. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 251.
Sammenfatning | Rapport (2,38 MB)