Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Slutrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

18.04.2013 | Steen Voigt

DCA og DCE, Aarhus Universitets nationale centre for henholdsvis for fødevarer og jordbrug og miljø og energi, har i vid udstrækning bidraget til kommissionens arbejde, også i samarbejde centrene imellem.

Bidragene til kommissionen er leveret i form af forskningsbaserede udredninger, notater og rapporter og gennem deltagelse i kommissionens arbejdsgrupper som f.eks. kvælstofarbejdsgruppen.

DCE har bidraget med følgende:

Morten Strandberg, Jesper Bak, Jesper Bladt, Marianne Bruus, Ruth Grant, Knud Erik Nielsen, Bettina Nygaard & Beate Strandberg (2012): Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtningog gødskning af §3-beskyttede arealer. 21 s.

Goswin Heckrath, Hans Estrup Andersen & Charlotte Kjærgaard (2012): Redegørelse for en operationel anvendelse af P-risikoværktøjet til en sårbarhedsdifferentieret regulering til begrænsning af fosfortab. 19 s.

Poul Nordemann Jensen, Gitte Blicher Mathiesen, Jørgen Windolf, Charlotte Kjærgaard, Christen Duus Børgesen & Finn P. Vinther (2012): Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. 14 s.

Peter Henriksen (2012): Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter. 5 s.

Jesper Bak & Rikke Albrektsen (2012): Notat om ammoniakindsatsen. 8 s.

Poul Nordemann Jensen, Jesper R. Fredshavn & Jørgen E. Olesen (2013): Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering. 6 s.

Poul Nordemann Jensen, Jesper R. Fredshavn & Jørgen E. Olesen (2013): Vurdering af konsekvenser for udled-ning af drivhusgasser samt for naturen, vandmiljøet og biodiversiteten af Natur- og Landbrugskommissionens samlede anbefalinger med tilhørende handlinger. 31 s.

Poul Nordemann Jensen (2013): Sammenfatning vedr. potentielle effekter m.m. af alternative virkemidler. 13. s.

Se bidragene fra DCA

Natur- og Landbrugskommissionens rapport: Natur og Landbrug - en ny start

Kontakter: Vandmiljø - Chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, tlf. 2345 0866, pnj@dmu.dk 
                  Natur og biodiversitet -  Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, tlf. 8715 8859, jrf@dmu.dk       
                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
                  Aarhus Universitet     

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen