Aarhus Universitets segl

Nr. 211: Beskrivelser af planter som biodiversitetsindikatorer i en effektbaseret tilskudsordning

Wind, P. 2021. Beskrivelser af planter som biodiversitetsindikatorer i en effektbaseret tilskudsordning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Videnskabelig rapport nr. 211
http://dce2.au.dk/pub/TR211.pdf

Sammenfatning

Denne rapport indeholder beskrivelser af 38 indikatorplanter, der indgår i et udviklingsarbejde med at udpege og afprøve biodiversitetsindikatorer til anvendelse i en effektbaseret arealtilskudsordning under landdistriktsprogrammet.