Aarhus Universitets segl

Overvågning

DCE er i forbindelse med NOVANA (Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen) ansvarlig for en række opgaver.

Kvalitetsstyring i forbindelse med overvågning håndteres for de enkelte delområder således:

  • Prøvetagning og analyse i forbindelse med overvågning af luft er omfattet af kvalitetsstyring via akkreditering
  • Andre kemiske analyser, der udføres i forbindelse med overvågningen, er omfattet af kvalitetsstyring via akkreditering
  • Prøvetagning og feltarbejde, der er en del af DCE’s ansvarsområde eller som udføres efter kontrakt med Miljøstyrelsen, udføres i overensstemmelse med de tekniske anvisninger
  • Modelarbejde kvalitetssikres ved review eller evaluering ved en ekstern ekspert inden for området
  • Biologiske overvågningsopgaver kvalitetssikres ved deltagelse i interkalibreringer eller andre former for præstationsprøvninger, eller arbejdet underkastes en ekstern uvildig evaluering.