Aarhus Universitets segl

Faglig rådgivning

Kvalitetsledelse af myndighedsrådgivning og anden forskningsbaseret faglig rådgivning er omfattet af et kvalitetsledelsessystem for forskningsbaseret myndighedsrådgivning ved Technical Sciences (Tech). Kvalitetsledelsessystemet er certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 9001. Certificeringen blev gennemført af FORCE Certification i september 2020. Læs nærmere om dette her     .

Techs overordnede mål om høj kvalitet af den forskningsbaserede faglige rådgivning er udmøntet i en række konkrete målsætninger i en kvalitetspolitik. Læs nærmere om kvalitetspolitikken her.

Kvalitetsledelsessystemet består af kvalitetspolitikken, et kort hoveddokument med uddybende bilag og en samling af konkrete procedurer, som beskriver, dels hvordan medarbejdere skal forholde sig ved de enkelte led i opgaveløsningen og dels, hvordan systemet løbende evalueres og forbedres. Læs nærmere om kvalitetsledelsessystemet her.

Kontaktperson vedr. kvalitetsledelse af faglig rådgivning i DCE: Hanne Bach, DCE hb@dce.au.dk