Aarhus Universitets segl

2019

Piniariarneq  – Fangsten i Østgrønland kortlagt af fangere. Janne Flora, Kasper Lambert Johansen, Line Anker Kyhn & Anders Mosbech.
Rapport ( 49,12 MB) | Appendix A-F  (18,13 MB) | Samlet rapport (66,97 MB)

Fosfor i dansk landbrug – ressource og miljøudfordring. En fosforvidenssyntese. Hanne Damgaard Poulsen, Henrik Bjarne Møller, Manfred Klinglmair og Marianne Thomsen. 44 s. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Modelanalyser og hydrografisk rapportering. Afsluttende rapport. Anders Chr. Erichsen (DHI), Rikke Closter (DHI), Jens Würgler Hansen (DCE), Jacob Carstensen (DCE), Karen Timmermann (DCE), Jesper Heile Christensen (AU) og Henrik Tornbjerg (AU). Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DHI, 2019. 59 s.

Kvalitetskriterier for Irgalube (353). Rapport.