Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 576: Assessment of environmental pressures and state in relation to three Danish offshore wind farms

Dahl, K., Stæhr, P.A.U., Therkildsen, O.R., Petersen, I.K., Elmeros, M., Galatius, A., Tougaard, J. and Göke, C. 2023, 45 s. - Videnskabelig rapport nr. 576.

Læs rapporten her.

Nr. 574: Rastende gæs omkring Københavns Lufthavn, Kastrup. -Effekter af fødeudbud og reguleringsaktivitet på antal, bevægelsesmønstre og risiko for flyvesikkerhed.

Madsen, J., Balsby, T. J. S, Ortvad, T. E., Sørensen, S. L. og Pedersen, C. L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 574

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 59: Målinger af korn efterfulgt af vinterkorn eller efterafgrøder i 2021 og 2022 samt drænstationer i Landovervågningen Blicher-Mathiesen, G. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. Fagligt notat nr. 2023|59

Nr. 58: Afstrømning og kvælstofkoncentrationer i jord-, dræn og grundvand. Målinger fra landovervågningen. Thorsen, M. & Blicher-Mathiesen, G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. Fagligt notat nr. 2023|58