Aarhus Universitets segl

Nr. 260: Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE

Helge Rørdam Olesen, Steen Solvang Jensen & Jesper Stubkjær 2010: Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 260.

Sammenfatning

I forbindelse med forskningsprojektet WOODUSE foregik i 2006-2007 en målekampagne i Slagslunde med henblik på at bestemme bidraget fra brændefyring til lokal luftforurening. Parallelt med målekampagnen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse hvor borgere som havde brændeovn, blev bedt om at føre dagbog over deres brændeforbrug.

Spørgeskemaundersøgelsen har tilvejebragt et detaljeret datagrundlag for modelberegninger af luftforureningen. Datamaterialet kan gøre fyldest ved fremtidige studier af forurening fra brændefyring på andre lokaliteter og for Danmark generelt.

Hele rapporten i pdf format (3,79 MB).