Aarhus Universitets segl

Ydelsesaftaler og arbejdsprogrammer

Rammeaftalen med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri omfatter seks ydelsesaftaler, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for en række faglige områder.  Der udarbejdes årlige arbejdsprogrammer for hver ydelsesaftale, der mere detaljeret beskriver de aktiviteter, der forventes gennemført det pågældende år.  

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi koordinerer arbejdet inden for disse tre ydelsesaftaler og tilhørende arbejdsprogrammer (2024):

De øvrige ydelsesaftaler (Planteproduktion, Husdyrproduktion samt Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd) koordineres af DCA - Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug og kan ses her

*******

Tidligere års ydelsesaftaler og arbejdsprogrammer for DCE:

2023:

2022:

  • Natur og vand: Ydelsesaftale og arbejdsprogram
  • Luft, emissioner og risikovurdering:  Ydelsesaftale og arbejdsprogram
  • Arktis: Ydelsesaftale og arbejdsprogram

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:Arbejdsprogram 2016 (pdf 4,4 MB)

Arbejdsprogram 2015 (pdf 3,4 MB)

Arbejdsprogram 2014 (pdf 2,1 MB)

Arbejdsprogram 2013 (pdf 0,9 MB)

Arbejdsprogram 2012 (pdf 0,7 MB)