Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medlemmer

Kurt Nielsen

Formand for Rådgivningspanelet
Kurt Nielsen 
Prodekan for Videnudveksling, Science and Technology
Aarhus Universitet 

(området videnudveksling dækker bl.a. universitetets samarbejde
med erhverv, interesseorganisationer og myndigheder nationalt og internationalt)
 

Telefon: 40 84 17 80
E-mail: kni@science.au.dk
scitech.au.dk

Biolog fra Københavns Universitet
Tidligere forskningschef (1996-2008), vicedirektør (2008-2011) og konstitueret direktør (2011) for Danmarks Miljøundersøgelser samt direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (2011-2012).


Hanne Bach
Direktør
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

 

Telefon: 87 15 13 48
E-mail: hba@dce.au.dk
dce.au.dk

Kemiingeniør fra DTU
Tidligere afdelingsleder i DHI (1997-1999), forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Systemanalyse (1999-2008) og teknisk chefrådgiver for Mekong-Kommissionens miljøprogram med arbejdssted i Vientiane, Laos (2008-2011).


Morten Pedersen
Afdelingschef for Natur og Miljø
Danmarks Naturfredningsforening (DN)                                           

 

Telefon: 31 19 32 17 
E-mail:  morten@dn.dk
www.dn.dk

Cand. Scient. Pol. Fra Aarhus Universitet.
Tidligere kontorchef i Miljøministeriet, Energi- og Klimaministeriet samt Energistyrelsen.

 


Jacob Møller
Kontorchef 
Klimakontoret, Energi-, Forsynings- og klimaministeriet

 

 

Cand.scient.pol fra Københavns Universitet og MSc fra London School of Economics.
Fra 2011-2016 Kontorchef og chefkonsulent i Energistyrelsen, fra 2008 til 2011 special- og chefkonsulent i Klima- og energiministeriet. Tidligere bl.a. ansat i Videnskabsministeriet og Udenrigsministeriet.

 Telefon: +45 50 96 74 57
E-mail: jmoe@efkm.dk 
http://efkm.dk/

 

Claus Lind Christensen
Formand
Danmarks Jægerforbund                                           

 

Telefon: 75 81 57 01
E-mail: clc@jaegerne.dk
www.jaegerforbundet.dk
Maskintekniker, suppleret med toårig diplomuddannelse med fokus på kvalitetsledelse. Kvalitetschef.

Mark Desholm
Chef for den Naturfaglige Afdeling
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)                                    

 

Telefon: 33 28 38 04
E-mail: mark.desholm@dof.dk
www.dof.dk

Cand. Scient. i biologi fra Aarhus Universitet. Ph.d. inden for vildtbiologi. Tidligere forsker ved Aarhus Universitet (daværende Danmarks Miljøundersøgelser)(2006-2014).


Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef         
Dansk Industri (DI)                                                                                     

 

Telefon: 33 77 36 95
E-mail: kakl@di.dk
www.di.dk

MPA fra Roskilde Universitet.
Tidligere lederstillinger i Miljøstyrelsen, CFK og Landbohøjskolen.                                


Thomas Barfoed
Direktør 
Fredensborg Kommune
Næstformand i Kommunalteknisk Chefforening (KTC)                                          

 
Telefon: 64 74 72 01
Mobil: 20 91 13 65
E-mail: thba@fredensborg.dk
www.fredensborg.dk
www.ktc.dk

Uddannet bibliotekar og har været ansat som sådan indtil 1992 i Københavns Kommune. Derefter kulturchef i Fakse Kommune indtil 1995, direktør for kultur, borgerservice og fra 2005 tillige teknik- og miljø i Fredensborg-Humlebæk Kommune (nu Fredensborg Kommune). Fra 2012 direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune. Fra 1. september 2016 atter direktør i Fredensborg Kommune med ansvar for arbejdsmarked, byudvikling, klima, erhverv, digitalisering mv.

                                   


Carl-Emil Larsen
Direktør 
DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)                     

 

Telefon: 87 93 35 05
E-mail: cel@danva.dk
www.danva.dk

Geolog og geofysiker fra Aarhus Universitet.
Tidligere divisionsdirektør hos Carl Bro A/S. Personligt medlem af DANVA siden 1992. Præsident for EUREAU, European Federation of National Associations of Water and Wastewater Service.


Najaaraq Demant-Poort
Styrelseschef i Miljøstyrelsen for Råstoffer
Grønlands Selvtyre

 

 Telefon: +299 34 68 38
E-mail: nasd@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl/da

 


Hans Roust Thysen
Afdelingschef, Anlæg & Miljø 
SEGES                                                                                     

 

Telefon: 87 40 54 07
E-mail: hrt@seges.dk
www.seges.dk

Agronom fra Landbohøjskolen.
Nuværende ansvarsområde: Forskellige opgaver i relation til miljøpåvirkninger og løsningsmuligheder for landbrug og virksomheder


Mads Leth-Petersen 
Vicedirektør
Miljøstyrelsen
 

 

Telefon: 72 54 40 00
Email: mst@mst.dk
www.mst.dk

Cand.agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1995. Vicedirektør siden juli 2016.

Fra maj 2013 vicedirektør i Naturstyrelsen, fra 2009 koncernøkonomichef i Miljøministeriet, fra 2006 sekretariatschef i Skov- og Naturstyrelsen, fra 2003 fuldmægtig i Miljøministeriets ledelsessekretariatet, fra 2000 i Skov- og Naturstyrelsen, fra 1996 i Natur- og Vandmiljø i Fyns Amt.

 


Michael Andersen
Chefkonsulent
Danmarks Fiskeriforening                                                                    

 

Telefon: 76 10 96 45
Mobil: 40 26 50 40
E-mail: ma@dkfisk.dk
 www.dkfisk.dk

 


Ole Morten Petersen
Direktør
DAKOFA -
Dansk Kompetencecenter Affald                                            
og Ressourcer                     

 

Telefon: 32 96 90 22
E-mail: omp@dakofa.dk
 www.dakofa.dk

 


Jakob Lamm Zeuthen
Miljøpolitisk chef
Dansk Erhverv                                                                                        

 

Telefon: 33 74 61 14
Mobil: 20 83 04 12
E-mail: jlz@danskerhverv.dk
 www.danskerhverv.dk

Cand. scient./Ph.d. fra KU i økologi og menneskeskabte klimaeffekter.

Tidligere bl.a. ansat i PWC som manager og klimarådgiver, i SPT som chefkonsulent for vaskemiddelindustrien og i Miljømærkning Danmark som projektleder for kriterieudvikling til Svanen og blomsten.