Aarhus Universitets segl

Udkast til NOVANA-rapporter for 2020

NOVANA-rapporterne for 2020 blev tirsdag den 9. november i udkast fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen.

Novana-rapporterne for 2020 er nu tilgængelige i udkast. (Foto: Colourbox).

NOVANA-rapporterne giver en status for Danmarks natur og miljø baseret på data indsamlet til og med 2020. Miljøstyrelsen har tidligere fået en orientering om de vigtigste fund i årets NOVANA-rapporter. Nu udestår en kommenteringsperiode, før de endelige rapporter fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggøres i december 2021.

NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og –forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet. DCE har som en væsentlig opgave for Miljøministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. Desuden laver DCE en sammenfatning af alle rapporterne.

Udkastet til rapporterne kan findes her.

For oplysninger omkring NOVANA 2020, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.