Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udkast til NOVANA-rapporter for 2020

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2020 blev tirsdag den 9. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter forventes offentliggjort den 17. december 2021.

Udkastene kan desuden hentes her:

Atmosfærisk deposition 2020
Søer 2020
Vandløb 2020
Marine områder 2020
Arter 2020
Effektovervågning af terrestriske naturtyper 2020