Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svag vind og varme ramte sårbare fjorde med kraftigt iltsvind

Kombinationen af høje temperaturer og især rolige vindforhold i det sene forår bevirkede, at iltsvindet i 2014 startede tidligt og hurtigt tog til i udbredelse og styrke.

28.08.2014 | Steen Voigt

Fane af svovlbrinteholdigt vand i Skive Fjord.

Foto fra rapporten: En lys fane af vand i Skive Fjord sidst i juli. Den lyse farve skyldes svovlbrinte, som blev frigivet på grund af iltsvind og derefter iltet til frit svovl . Foto Lindy Jørgensen, Skive Folkeblad.

Allerede i slutningen af maj måltes således iltsvind i Limfjorden og i det sydlige Lillebælt samt i de tilstødende fjorde. Et vejrskifte i starten af august til et køligere, mere blæsende og regnfuldt vejr bremsede imidlertid udviklingen i iltsvindet og forbedrede forholdene i de fleste områder. Det betød, at iltsvindet i august fik en markant mindre udbredelse end i juli og også end i august-opgørelsen fra de fleste tidligere år. Det viser årets første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Rapporten omfatter perioden fra 1. juli til 20. august, og de områder, som blev hårdest ramt af iltsvind i løbet af sommeren var udover Limfjorden og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde også Mariager Fjord og Det Sydfynske Øhav. Alle disse områder er særligt sårbare over for iltsvind.

Flere steder i løbet af sommeren opstod der iltfrie forhold ved bunden med frigivelse af svovlbrinte, hvilket medførte døde fisk og bunddyr i de hårdest ramte områder. Disse områder er derfor i særlig risiko for udvikling af udbredt iltsvind, hvis der igen i efteråret bliver længere perioder med svag vind. 

Seniorforsker Jens Würgler Hansen, der står for iltsvindsrapporten, peger især på den kraftigere vind i august som afgørende for, at iltsvindet ikke har udviklet sig værre.

”Til gengæld nåede iltsvindet i mange områder inden da at blive så slemt, at der blev iltfrit og frigivet svovlbrinte, som slog fisk og bunddyr ihjel og påvirkede bundplanter negativt. Disse forhold gør også, at det samlede økosystem i disse områder nu er mindre robust over for fornyet iltsvind,” siger Jens Würgler Hansen.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets øvrige iltsvindsrapporter 26. september, 31. oktober og 28. november. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@dmu.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2014. Rapporteringsperiode: 1. juli – 20. august. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 22 s.

Iltsvindsrapporten

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen