Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

10.04.2019 | Michael Strangholt

DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har offentliggjort beregninger, der viser effekterne på luftkvaliteten af regeringens klima- og luftudspil fra 2018. (Foto: Colourbox).

Beregninger for en ambition om at Danmark skal have én million elbiler i 2030 – og at staten skal give skrotpræmie for gamle brændeovne - vil føre til en forbedring af luftkvaliteten.

De nye beregninger er udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet af effekten på luftforureningsniveauerne i forhold til udvalgte initiativer i regeringens klima- og luftudspil fra oktober 2018.

Beregninger er foretaget for effekten af 5 udvalgte initiativer:
(1) stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 og for nye plug-in hybridbiler fra 2035.
(2) slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030
(3) benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030,
(4) gamle brændeovne skrottes ved ejerskifte, og
(5) skrotpræmie til gamle brændeovne.

Resultaterne er netop offentliggjort i rapporten ”Udvikling i luftkvalitet for 2030 i relation til Nationalt program for reduktion af luftforurening (NAPCP) – Effekter af udvalgte initiativer i regeringens klima- og luftudspil”.

For vejtrafiksektoren viser beregningerne i rapporten, at emissionen af kvælstofoxider (NOx) vil falde med 2.046 tons mens den for brændeovne bliver øget med 41 tons pga. mere moderne ovne, hvilket giver den samlede reduktion på omkring 2.000 tons. Reduktionen er beregnet for 2030 i forhold til en basisudvikling.

For brændeovne falder mængden i udledningen af fine partikler (PM2,5) med 979 tons mens reduktionen for vejtrafiksektoren kun er 30 tons, hvilket til sammen giver omkring 1.000 tons. Reduktionerne i NOx emissionen er altså bestemt af færre benzin- og dieselbiler, mens reduktionerne i PM2,5 skyldes udskiftningen af brændeovne.

Baggrunden for projektet med at beregne fremtidige scenarier for luftforurening kan findes i et EU-direktiv fra 2016 om nationale emissionslofter, det såkaldte NEC-direktiv. Her har landene blandt andet forpligtet sig til at udarbejde nationale programmer (NAPCP) for reduktion af luftforurening. Danmark er dermed forpligtet til løbende at vurdere udviklingen i de nationale emissioner og deres forventede udvikling, herunder gennemføre tiltag til reduktion af emissioner for at nå de reduktionsmål, som er opstillet for Danmark i NEC-direktivet.

Læs rapporten: ”Udvikling i luftkvalitet for 2030 i relation til Nationalt program for reduktion af luftforurening (NAPCP) – Effekter af udvalgte initiativer i regeringens klima- og luftudspil” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk /+45 30183127.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening