Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kraftigt iltsvind i september

Største areal med iltsvind siden 2009.

30.09.2016 | Michael Strangholt

En varmt og relativt vindstille september måned har i år øget iltsvindet i de indre danske farvande, og udbredelsen af arealer med iltsvind er ikke set større siden 2009. Det viser iltsvindsrapporten for august-september 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Iltsvindet var betydeligt mere omfattende midt i september end midt i august, viser målinger fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Både iltsvindets udbredelse og styrke er forøget markant, og bundvandet er iltfrit i de dybeste dele af mange af de værst ramte iltsvindsområder. Denne udvikling skyldes sandsynligvis en kombination af meget let omsætteligt organisk materiale samtidig med reduceret koncentration og tilførsel af ilt i bundvandet grundet høje temperaturer og svage vinde, hedder det i rapporten.

                   
Iltsvindets udbredelse midt i hhv. august og september baseret på målinger foretaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA).

Perioden fra midt i august til midt i september var karakteriseret ved svage vinde og høje temperaturer. Disse forhold har stabiliseret vandsøjlen og dermed mindsket tilførslen af ilt fra overfladevandet og fra tilstødende områder med iltholdigt bundvand. Desuden har de høje temperaturer mindsket opløseligheden af ilt i vandet og øget iltforbruget til omsætning af organisk materiale, hvis mængde er relateret til tilførslen af næringsstoffer.

Iltsvindet er nu særligt kraftigt i dele af Limfjorden, Mariager Fjord, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og Det Sydfynske Øhav. Desuden er iltsvindet meget udbredt i Storebælt, Øresund, området fra Femern Bælt ned i Lübeck Bugt, området syd for Møn og i Arkona Bassinet vest for Bornholm. Også områder i det centrale Kattegat og det sydlige Kattegat nord for Sjællands Odde er ramt af iltsvind, viser rapporten.
 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets næste iltsvindsrapport 4. november 2016. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med SVANA samt svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk
                 DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
                 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i august-september 2016. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Du kan læse seneste iltsvindsrapport her.

 

 

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen