Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

08.02.2019 | Michael Strangholt

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

Det er vigtigt, at en ny gasledning i Østersøen følger en rute, hvor arbejdet med at nedsænke gasrørledningen i havbunden ikke kolliderer med de områder, hvor der ligger rester af blandt andet sennepsgas fra Anden Verdenskrig.

I den nye ”Nord Stream 2 added CWA environmental risk assessment”-rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet beskriver forskere fundene fra de seneste prøvetagningsrunder, der omfatter områderne for den påtænkte udvidelse af rørledninger. De nye målinger blev foretaget i oktober 2015 og marts 2016 for den foretrukne rute (ES) og to alternative ruter (FS og RA), der er udvalgt på baggrund af blandt andet havbundens geografiske og geologiske forhold.

To ruter (ES og FS) ligger uden for dumpningsområderne og én rute (RA) går igennem det sekundære dumpningsområde, hvor der er placeret en række prøvetagningsstationer. 17 sedimentprøver ud af totalt 121 er således taget inden for det kendte dumpningsområde, hvor der er restriktioner med hensyn til blandt andet ankring og fiskeri.

Forbedrede analysemetoder har resulteret i flere fund og højere koncentrationer af krigsgasser end i de tidligere undersøgelser af Østersøens havbund omkring Bornholm. Ifølge rapporten er det bemærkelsesværdigt, at der er påvist nye forbindelser, navnlig cykliske nedbrydningsprodukter af sennepsgas. De cykliske nedbrydningsprodukter er ikke tidligere undersøgt i forbindelse med miljøgiftighed og risikovurdering. Derfor blev der bestilt en undersøgelse af deres miljøgiftighed i henhold til retningslinjerne beskrevet i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og god laboratoriepraksis.

Risiko for den eksisterende uforstyrrede krigsgaskoncentration i sedimentet og i det ovenfor liggende vandgrænselag blev beregnet sammen med den ekstra miljørisiko fra rørlægningsaktiviteterne i forskellige afstande fra rørene.  De beregnede middel og maksimum risikokvotienter fra rørlægningsaktiviteter for summen af krigsgasser er mindre end én (<0,003) for alle tre ruter, hvilket indikerer en ”negligebel miljørisiko”.

Ruterne ES og RA har sammenlignelige maksimum risikokvotient fra rørlægning, hvorimod FS har en maksimum risikokvotient fra rørlægning, der er tyve gange lavere. Rute RA har de højeste fund af enkelt krigsgasser og krigsgasnedbrydningsprodukter, og er derfor mindre favorabel sammenlignet med ES-ruten. Som konklusion anbefaler forskerne bag rapporten FS- og ES-ruterne fremfor RA-ruten.

Læs hele rapporten her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Hans Sanderson, tlf +45 8715 8632 eller hasa@envs.au.dk.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi