Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Interkalibrering af fytoplankton 2018

Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)/ DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi inviterer medarbejdere fra Miljøstyrelsen (MST), konsulenter og andre interessenter til interkalibrering af fytoplankton (arts- og biomassebestemmelse) indenfor rammerne af Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 (NOVANA).

05.04.2018 | Karin Balle Madsen

Se invitation med program og tilmelding her.

Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen