Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

03.11.2017 | Michael Strangholt

Områderne med iltsvind er godt og vel halveret på én måned, og det samlede areal af de hårdest ramte områder er blevet seks gange mindre. Det viser den seneste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt center for Miljø og Energi.

Målinger og modelberegninger for udbredelsen og styrken af iltsvind i de indre danske farvande viser, at der siden slutningen af september i år er sket en stor forbedring af iltforholdene i de indre danske farvande til gavn for fisk, bunddyr og vandplanter. Men der er dog fortsat udbredte områder, hvor iltforholdene ikke er gode for bundlevende dyr og planter.

Det er ifølge forskerne hovedsageligt den megen vind siden slutningen af september, der har bidraget til iltsvindets tilbagetog.

Selv om temperaturen på bunden af de indre danske farvande i den seneste måned har været lidt højere end normalt, hvilket fremmer iltsvind, så har vinden bragt så megen ilt rundt i vandet, at forholdene i bundvandet har bedret sig betydeligt.

I oktober udgjorde andelen af kraftigt iltsvind 15 % af det samlede iltsvindsareal mod 37 % i september (de røde områder).

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (dvs. inden for EEZ-linjen) var i oktober ca. 800 km2, hvilket er godt en halvering i forhold til i september. Arealet af kraftigt iltsvind blev reduceret endnu mere markant, nemlig fra knap 650 km2 i september til godt 100 km2 i oktober.

De områder, som stadig er ramt af udbredt iltsvind, er Aarhus Bugt og omgivende farvande, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt nordvest for Ærø, Aabenraa Fjord, den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav, Flensborg Fjord og en mindre del af Arkona Bassinet.

Målingerne bag rapporten er udført af Miljøstyrelsen i perioden 22. september til 25. oktober 2017.

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling bliver først og fremmest påvirket af forhold som vandets temperatur og kraftig blæst, der kan blande vandet i vandsøjlen og på den måde bringe mere iltholdigt vand længere ned mod bunden.

Forskerne bag rapporten forventer, at områderne med iltsvind vil blive mindre i den kommende tid, med mindre der mod forventning kommer en længere periode i det sene efterår med svag vind.

Læs rapporten ” Iltsvind i de danske farvande i
september-oktober 2017” her.

Årets sidste iltsvindsrapport udkommer fredag 1. december 2017.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi: jwh@bios.au.dk tlf: +45 30183109.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen