Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forslag til program for kortlægning af partikelforurening i Tårnby Kommune

Kortlægning af luftforureningen i Tårnby Kommune kan give ny viden om luftkvaliteten for kommunens indbyggere. En ny rapport beskriver metoder og muligheder med målestationer, kildeopgørelser og modelberegninger af luftkvaliteten og helbredseffekter, som kan indgå i kommunens arbejde med at forbedre luftkvaliteten.

23.10.2020 | Michael Strangholt

Tårnby Kommune er nabo til både Øresundsbroen og Københavns Lufthavn. Forskere har nu givet et bud på, hvordan partikelforurening fra trafikken og andre kilder til kan overvåges i Tårnby. (Foto: Colourbox).

Et nyt konkret forslag til et program for kortlægning af partikelforurening i Tårnby Kommune baseret på en kombination af målinger og modelberegninger kan give et detaljeret billede af luftkvaliteten i kommunen.

DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø har for Tårnby Kommune i en rapport beskrevet muligheden for et program for kortlægning af luftkvaliteten i kommunen, hvor der er skitseret forskellige ambitionsniveauer for kortlægningen.

Kommunen har udpeget en række følsomme områder, som kommunen har særlig fokus på i forbindelse med kortlægning af luftkvaliteten i kommunen. På den baggrund har forskerne bag rapporten foreslået placeringer af målestationer, som bl.a. kan bruges til at belyse bidraget fra lufthavnen til luftkvaliteten i omgivelserne.

De vigtigste kilder til partikeludledninger i Tårnby Kommune formodes ifølge rapporten at være vejtrafik, flytrafik og andre aktiviteter i Københavns Lufthavn, samt brændefyring i private hjem. Forslag til kortlægningen fokuserer derfor på disse kilder, og hvad de betyder for luftkvaliteten.

Ved at kortlægge emissioner fra kendte kilder som for eksempel brændeovne, trafik, industri og en række andre kilder til luftforurening, er det muligt i kombination med modeller at beregne helbredseffekterne og de tilhørende samfundsmæssige omkostninger af luftforureningen.

I rapporten giver forskerne desuden et statusoverblik over eksisterende viden om partikler og dens helbredseffekter, koncentrationsniveauer og vigtige kilder til partikelforurening i Tårnby Kommune. Dette statusoverblik danner baggrund og rammen for konkrete forslag til et kortlægningsprogram for luftkvaliteten i Tårnby Kommune.

Rapporten vil kunne danne grundlag for et efterfølgende udbud af opgaven med at gennemføre selve kortlægningen.

Læs hele rapporten ”Program for kortlægning af partikler i Tårnby Kommune” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssl@envs.au.dk eller tlf. +45 30183127.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen