Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fondsbevilling til projekt om nye dyrearter i Danmark

Den danske forskerverden blev taget på sengen, da en DNA-undersøgelse i december 2012 viste, at et dødfundet dyr i Nationalpark Thy faktisk var en ulv.

07.11.2013 | Steen Voigt

Ulve i reservat i Polen

DNA-analyser viser, at både tyske og polske ulve nu er indvandret til Danmark. Her ulve i Rezerwat Pokazowy Zubrow, Bialowieza, Polen. Foto: Thomas Secher Jensen

DNA-undersøgelsen viste også, at ulven var kendt fra det tyske DNA-ulveregister, og dyrets køn, fødselssted og -dato var dermed fastslået. Den tyske ulv havde - i luftlinje - bevæget sig ca. 850 km fra det østlige Tyskland til Thy. 

Historien om ulven er ikke enestående. Den danske natur er i stadig forandring. Arter er forsvundet i hundredvis, mens nye indvandrer. Ofte bliver de bemærket ved et tilfælde – én her og én der – og inden vi ved af det, er de blevet en fuldkommen naturlig del af vores vilde dyreliv. Somme tider er arter blevet overset, selvom de har været her hele tiden. 

Hidtil har ingen indsamlet alle informationerne om de ændringer, der er sket i vores fauna. Hvor mange nye arter er kommet hertil, hvor hurtigt spreder de sig, og hvad betyder de for den øvrige fauna? 

Et nyt projekt støttet af 15. Juni Fonden skal rette op på vores manglende viden. Bevillingen på 2,15 mio. kr. er givet til Naturhistorisk Museum, Aarhus, og Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet. Hermed er vejen banet for begyndelsen til en etablering af et videncenter for nye arter i Danmark. Videncentret skal i første omgang indsamle informationer om ulve og andre nytilkomne dyrearter samt afholde en konference om emnet. 

DNA-register over ulve

Naturhistorisk Museum, Aarhus, vil bl.a. gennem egne undersøgelser, oplysninger fra offentligheden og i samarbejde med etablerede webbaserede naturportaler opsamle mange af de observationer, der foreligger. Museet vil desuden indsamle prøver til DNA-analyser, som skal udføres af Institut for Bioscience, Kalø. 

I forbindelse med ulve-engagementet har disse prøver især omfattet formodede ulveekskrementer og i enkelte tilfælde rester af krondyr, dådyr og rådyr. De mange oplysninger – sandsynlige såvel som mindre sandsynlige – indsamlet fra diverse kilder vil indgå i et register på museet. Institut for Bioscience, Kalø, skal opbygge et egentligt DNA-register over ulvene i Danmark i tæt samarbejde med udenlandske, især tyske og polske, forskere.

Kontakt: Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, tlf. 3018 3135, lwa@dmu.dk 
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

              Seniorforsker Thomas Secher Jensen, tlf. 2421 2015,  tsj@nathist.dk
              Naturhistorisk Museum, Aarhus

              Seniorforsker Aksel Bo Madsen, tlf. 2166 3170, abm@dmu.dk
              DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen