Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

23.10.2019 | Michael Strangholt

(Foto: Colourbox).

Nu foreligger den videnskabelige rapport om bevaringsstatus for de danske naturtyper og arter. Hvert sjette år skal Danmark ifølge EU’s habitatdirektiv (art. 17) rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen. Det skete i august 2019, hvor Danmark sendte rapporteringen i form af en Access-database med data om forskellige naturtyper og arter.

I en ny, videnskabelig rapport beskriver forskere fra DCE den fremsendte database til EU-kommissionen. Rapportens tabeller er trukket direkte fra databasen, og teksten redegør kort for statusvurderingerne.

Den nye rapport er et kort overblik over den fremsendte database, som på grund af den store interesse allerede blev omtalt i et kort notat fra DCE i september 2019 - notatet kan læses her.

Dette er den tredje såkaldte artikel 17-rapportering fra Danmark (2007, 2013 og 2019), der bygger på et egentligt overvågningsprogram, og rapporteringen giver derfor mulighed for en vurdering af udviklingen gennem årene for de fleste naturtyper og arter. Generelt bygger rapporteringen på en omfattende viden fra mange fagkolleger og bidragydere i NOVANA-overvågningsprogrammet.

Af de 60 rapporterede naturtyper er 95 pct. i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus og af de 84 rapporterede arter er 57 pct. i stærkt eller moderat ugunstig status.

Hvis man vil se i detaljer, hvad Danmark og de øvrige EU-lande har meldt ind til EU-Kommissionen i den seneste periode angående Habitatdirektivets Artikel 17, findes alle landenes databaser her.

Læs rapporten ”Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019. Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering” her.

For yderligere oplysninger vedrørende rapporten, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved seniorrådgiver Jesper Fredshavn, jrf@dce.au.dk eller tlf.: +45 20257960

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: artikel 17, habitatdirektiv, tilstand, arter, natur