Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE-millioner til forskning i naturkapital og bæredygtig samfundsudvikling

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, finansierer nu 14 forskningsprojekter med deltagelse fra universitetets fire fakulteter med 14 millioner kroner.

27.03.2014 | Steen Voigt

De strategiske projekter, der gennemføres i 2014-16, er udvalgt inden for de tre strategiske temaer:

A: Beskytte, bevare og forbedre naturkapital

B: Omstilling til bæredygtig samfundsudvikling

C: Beskyttelse af borgere mod miljøpåvirkning

Projekterne er udvalgt, så de styrker forskningen på Aarhus Universitet inden for de tre temaer, der afspejler de danske og internationale målsætninger på natur- og miljøområdet og. Dermed sikres det, at forskningen på Aarhus Universitet også fremover bidrager til løsning af samfundsudfordringen med at skabe en bæredygtig samfundsudvikling i en verden med stigende befolkning - uden negativ påvirkning af natur eller mennesker.

Projekterne er tværvidenskabelige, og inddrager alle relevante kompetencer på Aarhus Universitet. Der indgår i alt forskere fra i alt 8 forskellige institutter og alle universitetets fire fakulteter i de 14 projekter. Projekterne igangsættes snarest.

DCE’s direktør Hanne Bach er særligt tilfreds med, at projekterne spænder bredt over universitetets forskningskompetencer:

”DCE’s  strategiske projekter  demonstrerer, at Aarhus Universitet kan bringe forskere sammen på tværs af discipliner og skabe projekter af høj forskningsmæssig kvalitet, der bidrager til at løse nogle af de udfordringer samfundet står over for.

Liste over projekter der støttes i 2014-16:

Projekttitel

Projektleder

Tema A: Beskytte, bevare og forbedre naturkapital

 

Kilder, kvalitet, omsætning, transport og effekter af opløst organisk stof og opløste organiske næringsstoffer fra jord til bord

Brian Kronvang

Udvikling af koncepter for adaptiv naturforvaltning

Jesper Madsen

Udvikling af videnbaseret forvaltningsværktøj - en holistisk tilgang til næringsstofkredsløbet

Karen Timmermann

NATURA 2000-netværkets betydning for sikring af den danske biodiversitet

Jesper Bladt

Kulstofbinding i retablerede vådområder

Carl Chr. Hoffmann

Tema B: Omstilling til bæredygtig samfundsudvikling

 

Permeable Green City Aarhus - Combining life policies, biodiversity, citizen empowerment and sustainable urban drainage to create an Ecologically and socially resilient city

Marianne Zandersen

Biogas i transportsektoren - i ressource, miljø og samfundsøkonomisk fremtidsperspektiv

Steen Solvang Jensen

Area based input output modelling (AIOM): An integrated model for evaluating direct and indirect environmental and economic consequences of policy scenarios for Danish agriculture

Mette Termansen

Integreret biogas-planlægning i kommunerne

Pia Frederiksen

Bæredygtig recirkulering af bioaske

Paul Henning Krogh

Tema C: Beskyttelse af borgere mod miljøpåvirkning

 

Identification of metabolites and metabolic pathways in removing organic micro-pollutants from wastewater and waste

Kai Bester

WOOD combustion - detailed monitoring related to acute effects in Denmark (WOODMAD)

Jacob Klenø Nøjgaard

Demonstrationsprojekt for passive samplere i MFS-overvågning

Martin M. Larsen/Pia Lassen

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 25 år

Jørgen Brandt

Kontakt: Direktør Hanne Bach, tlf. 8715 1348, hba@dmu.dk 
               DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
               Aarhus Universitet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen