Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

26.08.2016 | Michael Strangholt

Et varmt og relativt vindstille forår har i 2016 sat iltsvindet i gang tidligt på året, men blæsevejr i juli og august bremsede udviklingen.
Det viser iltsvindsrapporten for juli-august 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Iltsvindet startede ellers usædvanlig tidligt i en del områder og varierede efterfølgende meget i udbredelse og intensitet. De første nye iltsvind blev registreret allerede i starten af april, og i maj var der iltsvind i yderligere en del område. Iltsvindene forværredes i løbet af juni, men blæst i første halvdel af juli og august bremsede iltsvindets udvikling, så iltsvindet var relativt beskedent midt i august.

 

Iltsvindets udbredelse midt i august baseret på målinger foretaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA).

Kombinationen af høje temperaturer, rolige vindforhold og tilstrækkelig med næringsstoffer bevirkede, at iltsvindet startede tidligt og hurtigt tog til i udbredelse og styrke. Der blev målt iltsvind allerede i april i det sydlige Lillebælt, i Det Sydfynske Øhav og i Flensborg Fjord

Vejrmæssigt var den lange periode i forår og tidlig sommer med overvejende svag vind af stor betydning for iltsvindets udvikling, da det stabiliserede vandsøjlen og mindskede tilførslen af ilt til bundvandet. Men de relativt høje temperaturer i bundvandet i denne periode har også stimuleret iltsvindet. Desuden har der været tilstrækkelig med næringsstoffer i vandsøjlen til at give grundlag for den meget tidlige start på iltsvindet, fortæller rapporten.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets næste iltsvindsrapport (30. september). Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk
                 DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
                 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2016. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen